കവാടം:ഹിന്ദുമതം/നിലവറ/തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

2010 ആഴ്ച 36[തിരുത്തുക]

Om symbol.svg

ഓംകാരം

2010 ആഴ്ച 37[തിരുത്തുക]

Ganesha-aum.jpg

ഓംകാര രൂപത്തിലെ ഗണപതി ശില്പം

2010 ആഴ്ച 38[തിരുത്തുക]

Saraswati.jpg

സരസ്വതി ദേവി (രവിവർമ്മ ചിത്രം)

നിലവറ

2010 ആഴ്ച 39[തിരുത്തുക]

Hanuman in Terra Cotta.jpg

ഹനുമാന്റെ കളിമൺ ശില്പം

നിലവറ ചിത്രശാല

2010 ആഴ്ച 40[തിരുത്തുക]

Bhagavad Gita, a 19th century manuscript.jpg

ഭഗവത് ഗീത 19ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി.

2010 ആഴ്ച 41[തിരുത്തുക]

Early morning on the Ganges.jpg

ഗംഗ, ഒരു പ്രഭാതദൃശ്യം

2010 ആഴ്ച 42[തിരുത്തുക]

Ravi Varma-Lakshmi.jpg

ലക്ഷ്മി (രവിവർമ്മ ചിത്രം)

2010 ആഴ്ച 43[തിരുത്തുക]

Morning Aarti of the Ganges, ghats of Varanasi.jpg

ഗംഗയിൽ പ്രഭാത ആരതി

2010 ആഴ്ച 44[തിരുത്തുക]

Sculptures - Ivory Sculpture - Sri Meenakshi-Sundareshwarar Temple - Madurai - India.JPG

മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ശില്പം

2010 ആഴ്ച 38[തിരുത്തുക]

Manasarowar-See Dieter Schuh.JPG

മാനസസരോവരതടാകം

2010 ആഴ്ച 45[തിരുത്തുക]

Kali lithograph.jpg

കാളി

2010 ആഴ്ച 46[തിരുത്തുക]

Krishna dancing on a lotus, c1825.jpg

കൃഷ്ണൻ താമരയിൽ നൃത്തമാടുന്നു

2010 ആഴ്ച 47[തിരുത്തുക]

Natarajar at chidambaram.jpg

നടരാജഭാവത്തിലുള്ള ശിവൻ

നിലവറ

2010 ആഴ്ച 48[തിരുത്തുക]

Narasimha Avatar Belur.jpg

നരസിംഹാവതാരം, ഒരു പ്രതിമ

നിലവറ