കവാടം:സാഹിത്യം/ഉദ്ധരണികൾ/ആഴ്ച 35

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒ.വി. വിജയൻ, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം