കവാടം:വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ/ചിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ കവാടത്തിൽ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള താളാണിത്. ഒരോ ആഴ്ചയിലേയ്ക്കു വേണ്ടിയും അതാത് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ചുവന്ന കണ്ണി ഞെക്കി ചിത്രം ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാകണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സം‌വാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ചിത്രങ്ങളക്കായുള്ള അഭിപ്രായ സമന്വയം ഇവിടെ നടക്കുന്നു.

ഈ ആഴ്ചയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം[തിരുത്തുക]

കവാടം:വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ/ചിത്രം/2019 ആഴ്ച 43
താൾ
2019 ലെ 43 മത്തെ ആഴ്ച

2010 ലെ ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

2010
ആഴ്ച: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ആഴ്ച: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ആഴ്ച: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ആഴ്ച: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ആഴ്ച: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49