കവാടം:രസതന്ത്രം/പഴയ വാർത്തകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ജനുവരി 10, 2019

MOFs (ലോഹ-ഓർഗാനിക് ചട്ടക്കൂടുകൾ) ഉപയോഗിച്ച് ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ നാനോക്രിസ്റ്റലുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു.[1] [3]
കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേർതിരിക്കാൻ 'ഫ്ലിപ്പ്ഡ്' ലോഹ ഓക്സൈഡ് കൂടിന് കഴിയുന്നു.[2][3]
ജലത്തിൽ നിന്നും ഗ്രീനെർ ഹൈഡ്രജൻ.[[4]][5]
കൂടുതൽ വാർത്തകൾ