കവാടം:രസതന്ത്രം/തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Rock-Candy-Closeup.jpg

കൽക്കണ്ടം
ഖണ്ഡശർക്കര എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്നാണ് കൽക്കണ്ടം എന്ന പേർ ലഭിച്ചത്.>>>

...പത്തായം