കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/സമകാലികം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Replacement filing cabinet.svg ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കവാടം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ വാർത്തകളുടെ കലവറയാണ്.

കവാടത്തിന്റെ പൂമുഖത്ത് ഇവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

തിരുത്തുവാനായി അതാതു മാസങ്ങളിലെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.


ഡിസംബർ 2010

ഡിസംബർ

  • ഡിസംബർ 1, 2010 - ഫ്ലൂറസെന്റ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾ സെൻസറുകളായി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ താപനില അളക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നു കണ്ടെത്തി. Phy.ഓർഗ്

തിരുത്തുക

നവംബർ 2010

നവംബർ 2:ഗാമാരശ്മികളെ തിരിച്ചറിയാവുന്നതും അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനവും തരവും കൃത്യമായികാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മിച്ചിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിർമ്മിച്ചു.physics.org

തിരുത്തുക

ഒക്ടോബർ 2010

തിരുത്തുക

സെപ്റ്റംബർ 2010


സെപ്റ്റംബർ

തിരുത്തുക