കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

2020 ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2020

അടുത്തവർഷത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

2010 നവംബറിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

...ഉൾക്കടലിൽ ഒരു സുനാമിയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം നൂറുകണക്കിനു കിലോമീറ്ററുകൾ വരും, ഉയരം തുലോം തുച്ഛവുമായിരിക്കും.

...മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദതരംഗത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം 17 മില്ലി മീറ്ററിനും 17 മീറ്ററിനും ഇടയിലാണ്.