കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/ചരിത്ര രേഖകൾ/ഒക്ടോബർ 4

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സംഭവം

ജനനം

  • 1916 – ൽ റഷ്യൻ ശാസ്ത്രഞ്ജനായ വിറ്റാലി ഗിൻസ്ബർഗ് (Vitaly Ginzburg} ജനിച്ചു. (മരണം. 2009) ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരണം

  • 1947 –ൽ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് (Max Planck) മരിച്ചു. (ജനനം. 1858) ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


<< ഒക്ടോബർ >>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31