കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2015 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഒക്ടോബർ 8: ഡ്രാക്കോണീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഒക്ടോബർ 11: യുറാനസ് ഓപ്പോസിഷനിൽ
ഒക്ടോബർ 16: ബുധൻ സൂര്യനിൽ നിന്നും കൂടിയ ആയതിയിൽ
ഒക്ടോബർ 21, 22: ഒറിയോണിഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഒക്ടോബർ 26: ശുക്രൻ കൂടിയ ആയതിയിൽ
ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം എന്നിവയുടെ കൂടിച്ചേരൽ