കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2012 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
16 സെപ്റ്റംബർ 2012: അമാവാസി
22 സെപ്റ്റംബർ 2012: തുലാവിഷുവം
29 സെപ്റ്റംബർ 2012: യുറാനസ് ഓപ്പോസിഷനിൽ
30 സെപ്റ്റംബർ 2012: പൗർണ്ണമി