കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2012 ജൂലൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജൂലൈ 3:- പൗർണ്ണമി
ജൂലൈ 19:- അമാവാസി
ജൂലൈ 28.29:- ഡെൽറ്റാ അക്വാറീഡ്സ് ഉൽക്കാവർഷം