കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2010 ജൂലൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജൂലൈ 2 മക്നോട്ട് ധൂമകേതു സൂര്യന് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്നു
ജൂലൈ 6 11:20 ഭൂമി അപസൗരത്തിൽ
ജൂലൈ 11 19:39 അമാവാസി, പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം
ജൂലൈ 26 1:36 പൗർണ്ണമി
ജൂലൈ 28-29 സതേൺ ഡെൽറ്റ അക്വാറിഡ്സ് ഉൽക്കവൃഷ്ടി