കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/വാർത്തകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
21 ഫെബ്രുവരി 2017 ക്രൂവിനു പരിക്കു പറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് മോക്ക് ചൊവ്വാദൗത്യം നിർത്തിവെച്ചു.[1]
4 ഫെബ്രുവരി 2017 ആകാശഗംഗക്കു പുറത്ത് ആദ്യമായി സൗരയൂഥേതരഗ്രത്തെ കണ്ടെത്തി.[2]
2 ഫെബ്രുവരി 2017 താരാപഥം സെന്റോറസ് എയുടെ ഉപഗ്രഹഗാലക്സികൾ കണ്ടെത്തി.[3]
18 ജനുവരി 2017 കശ്മീരിലെ ശിലാചിത്രത്തിൽ 5000 വർഷം മുമ്പത്തെ സൂപ്പർനോവ [4]
17 ജനുവരി 2017 ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈന ലേസർ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നു.[5]
11 ജനുവരി 2017 അതിവിദൂരതയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ റേഡിയോ ഉൽസർജനം കണ്ടെത്തി.[6]
27 ഡിസംബർ 2017 അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ സങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടെത്തി.[7]
22 ഡിസംബർ 2017 RZ പീസിയം എന്ന നക്ഷത്രം അതിന്റെ ഗ്രഹത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നു.[8]
21 ഡിസംബർ 2017 ചൊവ്വയിലെ ബസാൾട്ട് പാറകളിൽ മുൻപ കരുതിയിരുന്നതിനേക്കാൾ ജലശേഖരം.[[9]
10 ഡിസംബർ 2017 ശുക്രന് കാന്തികമണ്ഡലമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ സിദ്ധാന്തം.[10]
9 ഡിസംബർ 2017 ഏറ്റവും അകലെയുള്ള തമോദ്വാരം കണ്ടെത്തി.[11]
6 ഡിസംബർ 2017 രണ്ട് സൂപ്പർ എർത്ത് സൌരയൂഥേതര ഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി.[12]