കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2013 ജൂൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

...ശനിയുടെ സാന്ദ്രത ഭൂമിയുടേതിന്റെ എട്ടിലൊന്ന് മാത്രമാണെന്ന്

...സ്പുട്നിക്കാണ് ബഹിരാകാശയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന്

...പാലുപോലുള്ള എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗാലക്സിയാസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗാലക്സി എന്ന വാക്കുണ്ടായതെന്ന്

...പിണ്ഡം വളരെയേറെയുള്ള തമോദ്വാരങ്ങൾ താരാപഥകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന്

...ഇന്നുവരെ രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൂരദർശിനികളിൽ ശൂന്യാകാശസഞ്ചാരികളാൽ നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏക ദൂരദർശിനിയാണ് ഹബിൾ ദൂരദർശിനിയെന്ന്