കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2010 മേയ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

... ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്‌ 1300 കോടിയിലേറെ വർഷം പ്രായമുണ്ടെന്ന്

... സൗരമണ്ഡലം കഴിഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടന വ്യാഴത്തിന്റെ കാന്തമണ്ഡലമാണെന്ന്

... ധൂമകേതുക്കൾക്ക് നിയതമായ സഞ്ചാരപഥമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി സമർത്ഥിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്മണ്ട് ഹാലി ആണെന്ന്

... നക്ഷത്രപരിണാമം വഴി സൂര്യൻ ചുവപ്പുഭീമനായി മാറുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ 2000 ഇരട്ടി പ്രകാശമുണ്ടാകുമെന്ന്

... വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയുടെ ഐസ് നിറഞ്ഞ സമനിരപ്പായ പ്രതലത്തിനുകീഴിൽ ജലസമുദ്രങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്