കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2010 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

... റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുട്നിക് ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹം എന്ന്

... ക്വാസാറുകളുടെ ഊർജ്ജപ്രസരണം സൂര്യന്റെ 1012 മടങ്ങുവരെയാകാമെന്ന്

... ഒരു വസ്തുവിനെ 10 പാർസെക് ദൂരെനിന്ന് വീക്ഷിച്ചാലുള്ള ദൃശ്യകാന്തിമാനം കേവലകാന്തിമാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന്

... ഖഗോളത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം വിവരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഖഗോളരേഖാംശം, അവനമനം എന്നീ അളവുകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ രേഖാംശം, അക്ഷാംശം എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമാണെന്ന്

... ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സമഗ്രമായ നക്ഷത്രകാറ്റലോഗ് ആണ്‌ ഹബിൾ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഗൈഡ് സ്റ്റാർ കാറ്റലോഗ് എന്ന്