കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2009 നവംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

... ബി.സി. 1100 മുതലെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളേയും നക്ഷത്രരാശികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പേരിട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന്

... ചരനക്ഷത്രമായ മൈറെയുടെ പ്രകാശതീവ്രതയിൽ 1700 മടങ്ങ് വരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന്

... 88 ആധുനിക നക്ഷത്രരാശികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ തൃശങ്കു രാശി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന്

... സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നേർ‌രേഖയിലെത്തി ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ രാഹുവിലോ കേതുവിലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ എന്ന്

... ഇടവം രാശിയിലെ ക്രാബ് നീഹാരിക ഒരു സൂപ്പർനോവ അവശിഷ്ടമാണെന്ന്