കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ചിത്രം:Herschel Space Observatory.jpg[തിരുത്തുക]

ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാറെഡ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയായ ഹെർഷൽ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണാലയം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി 10:17, 2 ജൂലൈ 2013 (UTC)


Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 28ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.ചിത്രം:IRIS (Explorer).jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി (സംവാദം)18:06, 22 ജൂൺ 2013 (UTC)


Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 27ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.ചിത്രം:Jayant Vishnu Narlikar - Kolkata 2007-03-20 07324.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി (സംവാദം)18:05, 21 ജൂൺ 2013 (UTC)Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 26ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.ചിത്രം:Sputnik asm.jpg[തിരുത്തുക]

സ്പുട്നിക്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി (സംവാദം) 06:06, 8 ജൂൺ 2013 (UTC)


Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 25ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.


ചിത്രം:Venus globe.jpg[തിരുത്തുക]

ശുക്രന്റെ ഒരു പൂർണ്ണചിത്രം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി (സംവാദം) 17:58, 2 ജൂൺ 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 24ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.


ചിത്രം:Galileo moon phases.jpg[തിരുത്തുക]

ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിച്ച് ഗലീലിയോ വരച്ച രേഖാചിത്രങ്ങൾ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി (സംവാദം) 12:03, 19 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 23ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.


ചിത്രം:Torquetum.jpg[തിരുത്തുക]

ജാബിറ് ബ്നു ഹയ്യാന് (AD 1100-1150)കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നിരീക്ഷണോപകരണം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി (സംവാദം) 12:03, 19 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

Yes check.svg 2013 ആഴ്ച 22ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു.