കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2010 ആഴ്ച 46

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Reflection nebula IC 349 near Merope.jpg

കാർത്തിക താരവ്യൂഹത്തിലെ മെറോപി നക്ഷത്രത്തിനടുത്തുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ നെബുലയായ IC 349. ഹബിൾ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി എടുത്ത ചിത്രം