കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2009 ആഴ്ച 30

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Antennae galaxies xl.jpg
അത്തക്കാക്ക നക്ഷത്രരാശിയിലെ (Corvus) പരസ്പരം പിണ്ഡം കൈമാറുന്ന രണ്ട് ഗാലക്സികളാണ്‌ ആന്റിന ഗാലക്സികൾ (NGC 4038/4039)