കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2017 ഡിസംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ‍‍ 17മ.8മി.28സെ. -20°32'14" 250°32മി.2സെ -8°-14'-1" 0.69 AU 3.86 6.06am 5.34pm വൃശ്ചികം
ശുക്രൻ 17മ.7മി.1സെ. -22°41'46" 284°25മി.22സെ -8°-25'-43" 1.70 AU -3.93 6.12am 5.41pm തുലാം
ചൊവ്വ 14മ.8മി.2സെ. -11°53'12" 264°8മി.40സെ. -76°-14'-24" 2.09 AU 1.60 3.02am 2.48pm കന്നി
വ്യാഴം 14മ.47മി.20സെ. -15°2'51" 257°5മി.46സെ. -66°-25'-5" 6.15 AU -1.75 3.44am 3.24pm കന്നി
ശനി 17മ.57മി.39സെ. -22°31'12" 249°52മി.1സെ. -21°-10'-43" 11.04 AU 0.46 7.00am 6.27pm വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.32മി.25സെ. 9°1'49" 109°4മി.48സെ. 84°40'56" 19.38 AU 5.74 2.07pm 2.28am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.53മി.35സെ. -8°3'15" 242°41മി.37സെ. 50°43'23" 30.14 AU 7.91 11.42am 11.37pm കുംഭം