കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2020 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 12മ.53മി.33സെ. -6°40'29" 264°23മി.33സെ. -6°-23'-7" 1.21AU -0.12 7.43am 7.37pm കന്നി
ശുക്രൻ 8മ.49മി.56സെ. +16°54'3" 319°14മി.15സെ. -53°-35'-40" 0.96 AU -4.18 3.20am 3.52pm കർക്കടകം
ചൊവ്വ 1മ.49മി.41സെ. -6°49'47" 81°34മി.18സെ. -7°-19'-13" 0.45 AU -2.16 8.27pm 8.41am മീനം
വ്യാഴം 19മ.15മി.45സെ. -22°43'19" 179°25മി.24സെ. 56°28'26" 4.64 AU -2.46 2.14pm 1.45am ധനു
ശനി 19മ.50മി.4സെ. -21°20'9" 164°44മി.37സെ. 56°41'15" 9.43 AU 0.39 2.47pm 2.21am ധനു
യുറാനസ് 2മ.32മി.11സെ. +14°27'48" 71°29മി.1സെ. -15°-39'-49" 19.09 AU 5.70 9.03pm 9.29am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.22മി.57സെ. -5°12'19" 101°19മി.26സെ. 26°6'26" 28.93 AU 7.82 6.06pm 6.05am കുംഭം