കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2020 ജൂലൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 6മ.25മി.13സെ. +19°26'22" 301°59മി.8സെ. -33°-11'-34" 0.72 AU 1.44 4.56 am 5.31 pm മിഥുനം
ശുക്രൻ 4മ.44മി.51സെ. +17°45'25" 320°22മി.46സെ. -53°-3'-19" 0.49 AU -4.67 3.17 am 3.50 pm ഇടവം
ചൊവ്വ 0മ.42മി.36സെ. +0°47'35" 74°43മി.60സെ. -51°-35'-17" 0.73 AU -0.76 11.30 pm 11.35 am മീനം
വ്യാഴം 19മ.36മി.2സെ. -21°56'19" 117°8മി.40സെ. 17°1'48" 4.14 AU -2.75 6.37 pm 6.10 am ധനു
ശനി 20മ.4മി.54സെ. -20°34'10" 113°40മി.59സെ. 11°2'46" 9 AU 0.13 7.04 pm 6.39 am ധനു
യുറാനസ് 2മ.32മി.8സെ. +14°28'33" 20°31'10" -63°-2'-36" 20.06 AU 5.80 1.08 am 1.33 pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.28മി.1സെ. -4°38'12" 88°9മി.16സെ. -34°*45'-2" 29.37 AU 7.85 10.18 pm 10.14am കുംഭം