കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 മേയ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 3മ.0മി.38സെ. +16°21'16" 294°20മി.59സെ. -26°-2'-11" 1.31 AU -1.53 5.40am 6.14pm ഇടവം
ശുക്രൻ 1മ.54മി.51സെ. +10°2'53" 295°2മി.12സെ. -43°-13'128" 1.52 AU -3.82 4.39am 5.00pm മേടം
ചൊവ്വ 5മ.58മി.30സെ. +24°33'24" 292°39മി.3സെ. 16°12'41" 2.33 AU 1.70 8.28am 9.14pm മിഥുനം
വ്യാഴം 17മ.27മി.39സെ. -22°36'17" 111°28മി.13സെ. -8°-58'-18" 4.39 AU -2.53 8.37pm 8.03am വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.27മി.41സെ. -21°31'21" 108°52മി.28സെ. -36°-39'-27" 9.45 AU 0.39 10.35pm 10.04am ധനു
യുറാനസ് 2മ.6മി.56സെ. -12°19'38" 296°5മി.7സെ. -39°-34'-5" 20.79 AU 5.89 4.47am 5.09pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.18മി.44സെ. -5°30'58" 329°50മി.44സെ. -83°-53'-40" 30.33 AU 7.92 2.13am 2.08pm കുംഭം