കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ഫെബ്രുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 22മ.41മി.36സെ. -9°21'48" 100°42മി.35സെ. 6°0'24" 1.23 AU -1.14 7.34 am 7.25 pm കുംഭം
ശുക്രൻ 18മ.55മി.12സെ. -21°4'58" 141°39മി.37സെ. 49°43'59" 0.94 AU -4.20 3.56 am 3.28 pm ധനു
ചൊവ്വ 1മ.52മി.38സെ. +12°5,5" 66°56മി.40സെ. -35°-16'-21" 1.65 AU 1.04 10.28 am 10.50 pm മീനം
വ്യാഴം 17മ.16മി.50സെ. -22°26'32" 178°32മി.46സെ. 57°4'2" 5.66 AU -1.95 2.16 am 1.48 pm വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.11മി.5സെ. -21°59'15" 138°30മി.56സെ. 46°33'47" 10.80 AU 0.61 4.10 am 3.43 pm ധനു
യുറാനസ് 1മ.49മി.32സെ. -21°43'55" 68°49മി.31സെ. -35°-4'-1" 20.28 AU 5.84 10.26 am 10.45 pm മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.7മി.48സെ. -6°38'0" 96°46മി.40സെ. 0°10'4" 30.87 AU 7.96 7.53 am 7.50 pm കുംഭം