കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 നവംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 14മ.48മി.23സെ. -14°51'34" 259°27മി.46സെ. -37°-11'-4" 0.71 AU 2.82 5.42am 5.21pm തുലാം
ശുക്രൻ 17മ.3മി.27സെ. -23°43'24" 246°58മി.16സെ. -6°-13'-26" 1.51 AU -3.85 8.08am 7.36pm വൃശ്ചികം
ചൊവ്വ 13മ.43മി.25സെ. -9°54,50" 267°47മി.30സെ. -52°-44'-25" 2.47 AU 1.75 4.37am 4.25pm കന്നി
വ്യാഴം 17മ.43മി.50സെ. -23°13'6" 245°41മി.5സെ. 2°57'28" 6.04 AU -1.87 8.46am 8.16pm വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.11മി.44സെ. -22°18'2" 240° 10മി.49സെ. 22°30'25" 10.59 AU 0.60 10.13am 9.44pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.7മി.15സെ. +12°19'32" 83°27മി.46സെ. 47°3'48" 18.89 AU 5.68 4.40pm 5.06am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.9മി.58സെ. -6°29'56" 181°34മി.30സെ. 72°41'10" 29.53 AU 7.86 1358pm 1.55am കുംഭം