കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ജൂൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 7മ.16മി.55സെ. 24°0'50" 293°32മി.49സെ. 4°53'5" 0.97 AU -0.08 7.47 am 8.31 pm മിഥുനം
ശുക്രൻ 4മ.25മി.22.സെ. +20°50'60" 304°5മി.24സെ. -33°-27'-33" 1.64 AU -3.38 4.58 am 5.37 pm ഇടവം
ചൊവ്വ 7മ.25മി.27സെ. +23°10'12" 292°23മി.33സെ. 6°40'42" 2.50 AU 1.79 7.54 am 8.38 pm മിഥുനം
വ്യാഴം 17മ.11മി.42സെ. -22°23'52" 120°13മി.16സെ. 23°7'31" 4.29 AU -2.61 6.14 pm 5.45 am വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.21മി.40സെ. -21°45'23" 111°7മി.45സെ. -5°-35'-26" 9.12 AU 0.19 8.28 pm 7.53 am ധനു
യുറാനസ് 2മ.12മി.49സെ. +12°50'4" 328°13മി.33സെ. -62°-17'-59" 20.50 AU 5.86 2.51 am 3.14 pm മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.20മി.5സെ. -5°23'46" 81°28മി.56സെ. -61°-8'-46" 29.82 AU 7.88 12.13 am 12.08 pm കുംഭം