കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ജൂലൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 8മ.14മി.6സെ. +15°23'47" 287°50മി.27സെ. -9°-35'-19" 0.58 AU 3.92 6.50 am 7.15 pm കർക്കടകം
ശുക്രൻ 7മ.3മി.52സെ. +23°1'33" 300°51മി.24സെ. -22°-53'-44" 1.71 AU -3.89 5.36 am 6.19 pm മിഥുനം
ചൊവ്വ 8മ.45മി.39സെ. +19°13'29" 289°52മി.24സെ. -1°-23'-13" 2.61 AU 1.82 7.20 am 7.55 pm കർക്കടകം
വ്യാഴം 16മ.57മി.43സെ. -22°10'19" 140°37മി.28സെ. 47°16'35" 4.44 AU -2.51 4.03 pm 3.33 am വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.12മി.37സെ. -22°4'31" 119°3മി.49സെ. 21°24'9" 9.04 AU 0.08 6.17 pm 5.49 am ധനു‍‍
യുറാനസ് 2മ.16മി.37സെ. +13°9'4" 27°49മി.34സെ. -62°-59'-4" 20.05 AU 5.81 12.57 am 1.20 pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.19മി.36സെ. -5°28'16" 89°25മി.2സെ. -33°-33'-39" 29.35 AU 7.85 10.14 pm 10.08 am കുംഭം