കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 8മ.29മി.6സെ. +19°1'44" 300°57മി.11സെ. -32°-24'-18" 1.04 AU -0.73 5.03 am 5.40 pm കർക്കടകം
ശുക്രൻ 9മ.42മി.33സെ. +15°6'59" 289°47മി.38സെ. -17°-30'-49" 1.73 AU -3.98 6.20 am 6.49 pm ചിങ്ങം
ചൊവ്വ 10മ.3മി.35സെ. -13°6'28" 286°21മി.35സെ. -13°-8-36" 2.67 AU 1.78 6.41 am 7.06 pm ചിങ്ങം
വ്യാഴം 16മ.53മി.3സെ. -22°9'3" 186°48മി.59സെ. 56°48'20" 4.81 AU -2.32 1.56 pm 1.28 am വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.4മി.7സെ. -22°21'29" 139°46മി.11സെ. 46°28'54" 9.23 AU 0.25 4.06 pm 3.38 am ധനു
യുറാനസ് 2മ.17മി.48സെ. +13°14'3" 61°31മി.54സെ. -41°-9'-47" 19.53 AU 5.75 10.55 pm 11.19 am മേടം
യുറാനസ് 23മ.17മി.28സെ. -5°42'54" 95°13മി.52സെ. -3°-6'-16" 29.02 AU 7.82 8.10 pm 8.05 am കുംഭം