കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 14മ.51മി.1സെ. -19°5'56" 251°56മി.43സെ. -7°-51'21" 1.09 AU -0.13 7.55am 7.29pm തുലാം
ശുക്രൻ 14മ.25മി.16സെ. -13°58'54" 258°0മി.19സെ. -13°-13'-15" 1.62 AU -3.85 7.24am 7.08pm തുലാം
ചൊവ്വ 12മ.28മി.30സെ -2°4'58" 276°23മി.49സെ. -39°-54'-11" 2.60 AU 1.79 5.17am 5.18pm കന്നി
വ്യാഴം 17മ.18മി.19സെ. -22°51മ'.44" 238°43മി.55സെ. 24°8'46" 5017 AU -1.97 10.22am 9.52pm വൃശ്ചികം
ശനി 19മ.2മി.58സെ. -22°29'24" 222°50മി.8സെ. 44°28'53" 10.12 AU 0.54 12.06pm 11.37pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.12മി.4സെ. +12°44'27" 79°43മി.52സെ. 16°13'46" 18.86 AU 5.67 6.46pm 7.13am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.11മി.39സെ. -6°20'4" 118°3മി.54സെ. 55°7'55" 29.12 AU 7.83 4.01pm 3.59am കുംഭം