കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 നവംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 16മ.46മി.42സെ. -24°37'33" 182°48മി.8സെ. -76°-9'-25" 0.83 AU 0.17 2.19 am 1.43 pm കന്നി
ശുക്രൻ 13മ,31മി.24സെ. -11°9'11" 95°15മി.29സെ. -42°-50'-50" 0.32 AU -4.74 10.53 pm 10.39 am കന്നി
ചൊവ്വ 22മ.10മി.33സെ. -13°4'18" 258°30മി.60സെ. -10°-23'-55" 0.89 AU -0.31 7.34 am 7.18 pm മകരം
വ്യാഴം 15മ.58മി.35സെ. -19°49'22" 131°1മി.20സെ. -75°-52'-11" 6.34 AU -1.73 1.27 am 1.00 pm തുലാം
ശനി 18മ.27മി.10സെ. -22°44'14" 240°52മി.17സെ. -62°-35'-1" 10.76 AU 0.57 3.58 am 3.25 pm ധനു
യുറാനസ് 1മ.51മി.8സെ. +10°49'48" 274°16മി.56സെ. 47°38'59" 18.96 AU 5.69 10.54 am 11.18 pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മി.1മ.31സെ. -7°18'52" 261°58മി.21സെ. 2°57'37" 29.58 AU 7.87 8.19 am 8.15 pm കുംഭം