കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2017 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 10മ.28മി.33സെ. +10°4'43" 85°5മി.32സെ. 41°32'12" 1.01AU -0.73 5.08am 5.28pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 9മ.46മി.9സെ. +14°13'18" 80°16'2" 52°0'23" 1.42AU -3.89 4.23am 4.49pm കർക്കടകം
ചൊവ്വ 10മ.33മി.29സെ. +10°20'24" 85°16മി.14സെ. 40°18'28" 2.6AU 1.82 5.11am 5.32pm ചിങ്ങം
വ്യാഴം 13മ.33മി.7സെ. -8°34'33" 97°29മി.28സെ. -6°-53'-55" 6.2AU -1.71 8.26am 8.16pm കന്നി
ശനി 17മ.23മി.25സെ. -22°3'6" 117°32മി.0സെ. -61°-44'-16" 10.0AU 0.50 12.26pm 11.55pm വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.44മി.13സെ. +10°8'18" 278°36മി.6സെ. 9°51'9" 19.09AU 5.71 8.20pm 8.43am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.57മി.13സെ. -7°42'24" 267°45മി.15സെ. -34°-11'-48" 28.96AU 7.82 5.47pm 5.39am കുംഭം