കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2017 നവംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 16മ.47മി.58സെ. -24°54'42" 246°21മി.12സെ. -103-19'-46" 1.18AU -0.35 7.52am 7.18 വൃശ്ചികം
ശുക്രൻ 14മ.32മി.38സെ. -13°42'39" 261°10മി.48സെ. -41°1-25'-31" 1.65AU -3.89 5.28am 5.12pm തുലാം
ചൊവ്വ 12മ.57മി.6സെ. -4°54'22" 280°58മി.52സെ. -63°3-45'-57" 2.32AU 1.75 3.44am 3.40pm കന്നി
വ്യാഴം 14മ.23മി.13സെ. -13°3-41'-30" 262°3മി.32സെ. -43°3-41'-30" 6.38AU -1.68 5.16am 4.59pm തുലാം
ശനി 17മ.42മി.59സെ. -22°25'0" 246°36മി.45സെ. 2°30'13" 10.88AU 0.55 8.43am 8.14pm വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.35മി.21സെ. 9°7'57" 89°12മി.58സെ. 55°8'55" 19.03AU 5.70 4.08pm 4.30am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.53മി.5സെ. -8°7'0" 195°27'21" 70°22'57" 29.62AU 7.87 1.40pm 1.35am കുംഭം