കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2017 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 13മ.41മി.25സെ. -10°5'15" 263°29മി.45സെ. -23°-43'-26" 1.43AU -1.13 6.36am 6.26pm കന്നി
ശുക്രൻ 12മ.7മി.47സെ. +0°48'26" 281°43മി.53സെ. -44°-43'-2 1.55AU -3.87 4.53am 4.59pm കന്നി
ചൊവ്വ 11മ.45മി.13സെ. +2°51'57" 287°7മി.50സെ. -49°-27'-55" 2.49AU 1.82 4.29am 4.37pm കന്നി
വ്യാഴം 13മ.57മി.16സെ. -10°53'30" 262°6മി.37സെ. -19°-57'-29" 6.43AU -1.67 6.51am 6.38pm കന്നി
ശനി 17മ.30മി.40സെ. -22°14'1" 238°21മി.47സെ. 26°47'53" 10.51AU 0.56 10.31am 10.04pm വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.39മി.56സെ. +9°43'52" 83°55മി.56സെ. 24°2'25" 18.92AU 5.69 6.15pm 6.37am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.54മി.30സെ. -7°58'58" 124°45മി.23സെ. 58°23'38" 29.18AU 7.84 3.43pm 3.38am കുംഭം