കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2016 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 23മ. 18മി. 10.8സെ. -6°41'29" 268.2° -28.3° 1.3590AU -1 6.13am 6.09 കുംഭം
ശുക്രൻ 22മ. 24മി. 59.3സെ. -11°9'7" 264.6° -41.9° 1.5551 AU -4 5.22am 5.11pm കുംഭം
ചൊവ്വ 16മ. 5മി. 47.3സെ. -19°39'39" 107.1° -45.1° -.9363 AU 0 11.09pm 10.42am വൃശ്ചികം
വ്യാഴം 11മ. 15മി. 52.5സെ. 6°20'50" 88.7° 28.9° 4.4427 AU -2 5.56pm 6.12am ചിങ്ങം
യുറാനസ് 1മ. 11മി. 10.5സെ. 6°54'3" 276.7° 1.9° 20.8759 AU 6 7.52am 8.10pm ചിങ്ങം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ. 47മി. 39.9സെ. -8°31'17" 267.3° -36.1° 30.9159 AU 8 5.41am 5.31pm കുംഭം