കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2015 മാർച്ച്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 22മ.17മി.55സെ. -12°46'40" 227.0° 55.8° 1.1967AU 0 5.25am 5.10pm കുംഭം
ശുക്രൻ 1മ.37മി.25.2സെ. +10°3'33" 89.4° 65.5° 1.3134AU -4 8.26am 8.47pm മീനം
ചൊവ്വ 1മ.3മി.11.6സെ. +6°22'18" 104.0° 73.2° 2.2914AU 1 7.54am 8.09pm മീനം
വ്യാഴം 9മ.5മി.25.7സെ. +17°40'46" 56.6° -38.8° 4.5414AU -2 3.48pm 4.18am കർക്കടകം
ശനി 16മ.13മി.32.4സെ. -19°3'17" 254.0° -28.0° 9.6075AU 0 11.24pm 10.56am വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 0മ.56മി.46.1സെ. +5°23'19" 109.2° 74.4° 20.9205AU 6 7.47am 8.01pm മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.39മി.16.1സെ. -9°17'55" 224.8° 62.0° 30.9235AU 8 5.40am 5.33pm കുംഭം