കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2015 ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 10മ.58മി.7.0സെ. +7°8'41" 277.5° -1.3° 1.2061 AU 0 7.42am 7.58pm ചിങ്ങം
ശുക്രൻ 9മ.30മി.13.2സെ. +6°30'54" 281.7° -22.8° 0.2885 AU -4 6.12am 6.22pm ചിങ്ങം
ചൊവ്വ 8മ.27മി.30.0സെ. +20°12'15" 302.2° -32.3° 2.5516 AU 2 5am 5.35pm കർക്കടകം
വ്യാഴം 10മ.13മി.0.9സെ. +11°57'45" 284.6° -11.2° 6.3851 AU -2 6.51am 7.12pm ചിങ്ങം
ശനി 15മ.46മി.31.9സെ. 17°55'49" 215.8° 55.1° 9.8354 AU 1 12.46pm 12.25am വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.16മി.8.6സെ. +7°20'4" 75.3° -29.4° 19.4306 AU 6 9.59pm 10.12am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.43മി.4.1സെ, -9°0'5" 100.1° 4.6° 28.9901 AU 8 7.34pm 7.28am കുംഭം