കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2014 ജൂൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ഉന്നതി ദിഗംശം കാന്തിമാനം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 61മ 13മി. 45.3സെ. +22056'9 77.60 348.90 2 0.62.4 AU 7.13am 7.56pm മിഥുനം
ശുക്രൻ 21മ.36മി.22.6സെ. +13012'22 29.80 279.10 -4 1.2464AU 3.46amk 4.12pm മേടം
ചൊവ്വ 12മ.47മി.59.8സെ. -5015'56 63.70 233.40 0 0.8869AU 1.38pm 1.36am കന്നി
വ്യാഴം 7മ.40മി.57.4സെ. +21045'39 -3.00 292.80 -2 6.1192AU 8.09am 8.48pm മിഥുനം
ശനി 15മ.3മി.21.9സെ. -14045'54 61.40 153.20 0 9.0852AU 3.59pm 3.43am തുലാം
യുറാനസ് 0മ.59മി.54.4സെ. +5040'26 -65.70 48.20 6 20.3724AU 1.42am 1.54pm മീനം
നെപ്ട്യൂൺ 22മ.38മി.10.6സെ. -9023'26 37.50 93.60 8 29.6638AU 11.33pm 11.21am. കുംഭം