കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2014 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 13മ. 31മി.5.8സെ. -11040'14" 144.70 62.60 0.6630AU 4 6.22am 6.13pm കന്നി
ശുക്രൻ 13മ.12മി.51.5സെ. -6021'57" 163.10 72.10 1.7154AU -4 6.07am 6.01pm കന്നി
ചൊവ്വ 17മ. 24മി. 0.6സെ. -240 42'7" 119.40 14.90 1.6060AU 1 10.31am 9.57pm വൃശ്ചികം
വ്യാഴം 9മ.23മി.22.4സെ. +15054'22" 281.80 39.10 5.6627AU -2 1.58am 2.28pm കർക്കടകം
ശനി 15മ.20മി.23.4സെ. -16021'53" 126.00 44.40 10.7889AU 1 8.19am 7.59pm തുലാം
യുറാനസ് 0മ.53മി.25.7സെ. +4057'34" 358.80 -74.20 19.0240AU 6 5.37pm 5.47am മീനം
നെപ്ട്യൂൺ 22മ.28മി.45.1സെ. -10020'50" 92.70 -54.80 29.2790AU 8 3.25pm 3.11 കുംഭം