കവാടം:ജീവശാസ്ത്രം/വാർത്തകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മെയ് 12, 2019- ഇന്ത്യയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വെസ്റ്റ് കാമെങ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുതിയ അണലി വർഗത്തെ കണ്ടെത്തി. (2)
മെയ് 11, 2019- ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഭൗമോപരിതലത്തിന് അടിയിലുള്ള ഭൂഗർഭ ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അപൂർവയിനം വരാൽ മത്സ്യത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.(1)

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ