കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/ചരിത്രരേഖ/ഓഗസ്റ്റ് 9

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഓഗസ്റ്റ് 9

1897 - ടെഡ് ബാഡ്കോക്കിന്റെ ജനനം, 7 ടെസ്റ്റുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.