കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/ചരിത്രരേഖ/ഓഗസ്റ്റ് 22

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഓഗസ്റ്റ് 21

1897 - ബിൽ വുഡ്ഫില്ലിന്റെ ജനനം, 35 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1914 - പീറ്റർ ടെയ്ലറിന്റെ ജനനം, 17 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.