കലാജാഥ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പര്യടനം നടത്തുന്ന ജാഥയാണ് കലാജാഥ. വിവിധ സംഘങ്ങൾ ആശയപ്രചരണത്തിനായി ഇതുപയോഗിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവു നാടകങ്ങൾ മിയ്ക്ക കലാജാഥകളിലും പ്രധാന ഇനമായിരിയ്ക്കും. കലാജാഥയുടെ പ്രാധാന്യം കേരളീയസമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നല്ല പങ്കു വഹിച്ചു. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്താണു ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള കലാജാഥ എന്ന ആശയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.ശാസ്ത്ര ബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക,അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്ത്വം വിളിച്ച് പറയുക,സാമൂഹ്യ അനീതികൾക്കെതിരെ സാധാരണക്കാരെ അണിനിരത്തുക തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശത്തോടെ ജനങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ സംവേദനം നടത്താനുതകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കലാരൂപമായി കലാജാഥയെ വികസിപ്പിച്ചു.കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയും പര്യടനം നടത്തുന്ന ഒരു ജാഥയായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തരം ജാഥകളോടനുബന്ധിച്ചാണു വിറ്റിരുന്നത്. കൊടക്കാട് ശ്രീധരൻ, കരിവെള്ളൂർ മുരളി,കെ.കെ.കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പ്രമുഖർ.സംഗീതശില്പങ്ങൾ,ചെറു നാടകങ്ങൽ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി, ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങൾ,വിദ്റ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് ആണു കലാജാഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടങ്ങിയ കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരും പ്രതിഫലമില്ലാതെയായിരുന്നു ഇവ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.പ്രത്യേകതരം മുണ്ട് ആയിരുന്നു കലാകാരന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നത്.ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കലാജാഥകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നടന്ന സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യഞ്ജത്തിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചതിൽ കലാജാഥകളുടെ പങ്ക് എടുത്തു പറയത്തക്കതാണു.തെരുവു നാടകങ്ങൾ,സംഗീത ശിൽപ്പങ്ങൾ,പാവനാടകങ്ങൾ,തുടങ്ങിയ പലതരം കലാരൂപങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കലാജാഥകളിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്.പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നാടകം കലാജാഥയായി അവതരിപ്പിച്ചത് 2009 ൽ ആയിരുന്നു.ബെർത്തോൾഡ് ബ്രഹ്ത്തിന്റെ ഗലീലിയോ നാടകം കേരളത്തിൽ 3 ജാഥകളായി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കലാജാഥ&oldid=2281579" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്