കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ (Community radio)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
2013 ൽ സ്പ്രിംഗ് റേഡിയോതോണിലെ കെആർബിഎക്സ് റേഡിയോ ബോയ്സേ സന്നദ്ധസേവകർ ഇത്തരം പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയിൽ  വളരെ  നിർണായകമായിരുന്നു. 


കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ (Community radio)എന്നത് വാണിജ്യപരമായതും  പൊതുപ്രക്ഷേപണവും  കൂടാതെയുള്ള  ഒരു മൂന്നാം റേഡിയോ സേവനമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോയുടെ പ്രവർത്തനം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വേറിട്ട സമൂഹത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക.ഈ പ്രക്ഷേപണം പ്രസക്തവും ജനഹിതവും  പ്രാദേശികമായ ജനങ്ങൾ ക്കുവേണ്ടിയാണ്. വാണിജ്യ മുഖ്യധാരാ മാധ്യ‌മ പ്രേക്ഷരെ ഇത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നില്ല..കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം , ഉടമസ്ഥത, സ്വാധീനം  എന്നിവ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേകസമൂഹത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ  സേവനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയായിരിക്കും. പൊതുവെ ഇത് ലാഭേച്ഛയില്ലാത്തതും വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും  വ്യക്തികൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ, സമൂഹം, സമുദായം  എന്നിവരുടെ സ്വന്തം കഥകൾ പറയാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും, മാധ്യമ സമ്പന്ന ലോകത്തിൽ, മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാക്കളാക്കാനും അതിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കാനും ഉള്ള  ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത്.

ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് . സമൂഹം, സന്നദ്ധ സേവന മേഖല, , പൗരസമൂഹം, ഏജൻസികൾ, എൻ.ജി.ഒ.കൾ, പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും  പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും  കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സാമൂഹ്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഫ്രാൻസ്, അർജന്റീന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ് തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിയമപരമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ (പ്രത്യേക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മേഖലയിൽ) നിലവിലുണ്ട്. നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി "സാമൂഹ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ", "സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ", "സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങൾ" തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ വാക്യങ്ങളാൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ.. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വികസിച്ചുവരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ, അയർലണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ പദത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അർഥങ്ങളുണ്ട്, സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം,  യാഥാർഥ വസ്തുതകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ അർത്ഥപരമായി വ്യത്യാസമുണ്ട്.