കമ്പിളി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രധാനവസ്ത്രനാരുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണു കമ്പിളി. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രനാരുകളിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായത് കമ്പിളിയാണ്. ചെമ്മരിയാട്, അങ്കോറ ആട്, അങ്കോറ മുയൽ,യാക്, അല്പാക്ക്, ലാമ എന്നീ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്പിളി ലഭിക്കുന്നു.കമ്പിളിക്ക് പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കമ്പിളിയുടെ നാരുകളിൽ വായു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പിളിയ്ക്ക് താപം പിടിച്ചുനിർത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കമ്പിളി പുറത്തുള്ള വലിയ രോമവും, അടിഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ രോമവും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരതിലുണ്ട്- [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]അടിഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ രോമമാണു കമ്പിളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

രോമത്തിൽനിന്നു കമ്പിളിയിലേക്ക്[തിരുത്തുക]

റെയറിങ്:

ഷീയരിങ്:

സൊർടിങ്:

ബർ കളയുന്നത്:

ടൈയിങ്

നൂലുണ്ടാകുക:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമ്പിളി&oldid=2311897" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്