കമലാംബികായൈ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ കാംബോജിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് കമലാംബികായൈ. കമലാംബാ നവാവരണ കൃതികളിൽ നാലാമത്തെ ആവരണമാണിത്.

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

കമലാംബികായൈ കനകാംശുകായൈ
കർപൂരവീടികായൈ നമസ്തേ നമസ്തേ

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

കമലാ കാന്താനുജായൈ കാമേശ്വര്യൈ അജായൈ
ഹിമഗിരിതനുജായൈ ഹ്രീങ്കാരപൂജ്യായൈ
കമലാനഗരവിഹാരിണ്യൈ ഖലസമൂഹസംഹാരിണ്യൈ
കമനീയരത്നഹാരിണ്യൈ കലികൽമഷപരിഹാരിണ്യൈ

ചരണം[തിരുത്തുക]

സകലസൌഭാഗ്യ ദായകാംഭോജ ചരണായൈ
സങ്ക്ഷോഭിണ്യാദി ശക്തിയുത ചതുർത്ഥാവരണായൈ
പ്രകടചതുർദശ ഭുവനഭരണായൈ
പ്രബലഗുരുഗുഹ സമ്പ്രദായാന്തഃകരണായൈ
അകളങ്കരൂപവർണ്ണായൈ അപർണ്ണായൈ സുപർണ്ണായൈ
സുകരധൃതചാപബാണായൈ ശോഭനകര മനുകോണായൈ
സകുങ്കുമാദിലേപനായൈ ചരാചരാദികൽപനായൈ
ചികുരവിജിതനീലഘനായൈ ചിദാനന്ദപൂർണഘനായൈ

അർത്ഥം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമലാംബികായൈ&oldid=3611215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്