കണ്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Wiktionary
കണ്ടം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
ഉഴുതൊരിക്കിയ കണ്ടത്തിൽ വിത്തുവിതയ്ക്കുന്ന കർഷകൻ
കണ്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പാടം. തൃശ്ശൂർ കോൾപ്പാടങ്ങളിൽന്നിന്നുള്ള ചിത്രം

വരമ്പുകളാൽ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിച്ചിരുക്കുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെയാണ് കണ്ടം ​എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിരുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടം തിരിക്കൽ സഹായിക്കുന്നു. വിശാലമായ നെൽവയലുകളേയും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളേയും മൺതിട്ടകൾ (വരമ്പ്) അതിരിടുന്ന ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി - കണ്ടങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാറുണ്ട്.[1]

നെല്പാടങ്ങളെ കണ്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്.

  • നെല്പാടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഉയരവ്യത്യാസം. ഒരേ നിരപ്പിൽ വെള്ളവും മണ്ണൂം നില‌നിർത്തുന്നതിന് വരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി നെൽപാടങ്ങളിൽ കണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
  • വിശാലമായ നെൽപാടങ്ങളൂടെ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അധീനതയിലാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉടമസ്ഥവകാശം വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിനും അവരവർക്ക് സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും നെല്പാടത്തെ കണ്ടമാക്കി തിരിക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. മലയാളിയുടെ പച്ചപ്പക - ജന്മഭൂമി[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ടം&oldid=3711005" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്