കണ്ടം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Wiktionary
Wiktionary
കണ്ടം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
ഉഴുതൊരിക്കിയ കണ്ടത്തിൽ വിത്തുവിതയ്ക്കുന്ന കർഷകൻ
കണ്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പാടം. തൃശ്ശൂർ കോൾപ്പാടങ്ങളിൽന്നിന്നുള്ള ചിത്രം

വരമ്പുകളാൽ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിച്ചിരുക്കുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെയാണ് കണ്ടം ​എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിരുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടം തിരിക്കൽ സഹായിക്കുന്നു. വിശാലമായ നെൽവയലുകളേയും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളേയും മൺതിട്ടകൾ (വരമ്പ്) അതിരിടുന്ന ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി - കണ്ടങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാറുണ്ട്.[1]

നെല്പാടങ്ങളെ കണ്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്.

  • നെല്പാടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഉയരവ്യത്യാസം. ഒരേ നിരപ്പിൽ വെള്ളവും മണ്ണൂം നില‌നിർത്തുന്നതിന് വരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി നെൽപാടങ്ങളിൽ കണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
  • വിശാലമായ നെൽപാടങ്ങളൂടെ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അധീനതയിലാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉടമസ്ഥവകാശം വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിനും അവരവർക്ക് സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും നെല്പാടത്തെ കണ്ടമാക്കി തിരിക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. മലയാളിയുടെ പച്ചപ്പക - ജന്മഭൂമി[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ടം&oldid=3711005" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്