ഒളിംപിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ പതാകാവാഹകരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
# Event year Season Flag bearer Sport
22 2016 Summer Abhinav Bindra Shooting
21 2012 Summer Sushil kumar Wrestling
20 2010 Winter Shiva Keshvan Luge
19 2008 Summer Rajyavardhan Singh Rathore Shooting
18 2006 Winter Neha Ahuja Alpine skiing
17 2004 Summer Anju Bobby George Athletics
16 2002 Winter Shiva Keshvan Luge
15 2000 Summer Leander Paes Tennis
14 1998 Winter Shiva Keshavan Luge
13 1996 Summer Pargat Singh Field hockey
12 1992 Summer Shiny Abraham-Wilson Athletics
11 1988 Summer Kartar Dhillon Singh Wrestling
10 1988 Winter Kishor_Rahtna_ Alpine skiing
9 1984 Summer Zafar Iqbal (field hockey) Field hockey
8 1972 Summer D.N. Devine Jones Boxing
7 1964 Summer Gurbachan Singh Randhawa Athletics
6 1956 Summer Balbir singh sr. Field hockey
5 1952 Summer Balbir singh sr. Field hockey
4 1948 Summer Tallimerain Ao Football
3 1936 Summer Major Dhyan Chand Field hockey
2 1932 Summer Lal Shah Bhokhari Field hockey
1 1920 Summer Purma Banerjee Athletics