ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഫീൽഡ് ഹോക്കി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Field Hockey at the Asian Games
Current season or competition Field hockey at the 2018 Asian Games
Sport Field hockey
Founded [[M: 1958
W: 1982 in sports|M: 1958
W: 1982]]
No. of teams M: 12
W: 10
Continent ASHF (Asia)
Most recent champion(s) M:  ജപ്പാൻ (1st title)
W:  ജപ്പാൻ (1st title)
Most championship(s) M:  പാകിസ്താൻ (8 titles)
W:  ദക്ഷിണ കൊറിയ (5 titles)

1958 മുതൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മത്സരമാണ് ഫീൽഡ് ഹോക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ,1982 മുതൽ വനിതകളുടെ മത്സരം മാത്രമാണ് നടന്നത്.

സംഗ്രഹം[തിരുത്തുക]

പുരുഷന്മാർ[തിരുത്തുക]

Year Host Final Third place match
Winner Score Runner-up 3rd place Score 4th place
1958
details
Tokyo, Japan Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
No playoffs Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs Flag of ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയ
Malaya
1962
details
Jakarta, Indonesia Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
2–0 Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയ
Malaya
2–0 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1966
details
Bangkok, Thailand Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
1–0
after extra time
Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1–0 Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
1970
details
Bangkok, Thailand Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
1–0
after extra time
Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1–0 Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
1974
details
Tehran, Iran Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
2–0 Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
3–1 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1978
details
Bangkok, Thailand Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
1–0 Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
2–1 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1982
details
New Delhi, India Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
7–1 Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
3–0 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1986
details
Seoul, South Korea Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2–1 Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
4–1 Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
1990
details
Beijing, China Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
No playoffs Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
No playoffs Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
1994
details
Hiroshima, Japan Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
3–2 Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
6–0 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
1998
details
Bangkok, Thailand Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
1–1
(4–2)
Penalty strokes
Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
3–0 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
2002
details
Busan, South Korea Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
4–3 Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
1–1
(4–2)
Penalty strokes
Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
2006
details
Doha, Qatar Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
3–1 Flag of ചൈന
ചൈന
Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
4–2 Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
2010
details
Guangzhou, China Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
2–0 Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
1–0 Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2014
details
Incheon, South Korea Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
1–1
(4–2)
Penalty shootout
Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ
Flag of ദക്ഷിണ കൊറിയ
ദക്ഷിണ കൊറിയ
3–2 Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
2018
details
Jakarta, Indonesia Flag of ജപ്പാൻ
ജപ്പാൻ
6–6
(3–1)
Penalty shootout
Flag of മലേഷ്യ
മലേഷ്യ
Flag of ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യ
2–1 Flag of പാകിസ്താൻ
പാകിസ്താൻ

വനിതകൾ[തിരുത്തുക]

Year Host Final Third place match
Winner Score Runner-up 3rd place Score 4th place
1982
details
New Delhi, India
ഇന്ത്യ
No playoffs
ദക്ഷിണ കൊറിയ

മലേഷ്യ
No playoffs
ജപ്പാൻ
1986
details
Seoul, South Korea
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs
ജപ്പാൻ

ഇന്ത്യ
No playoffs
മലേഷ്യ
1990
details
Beijing, China
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs
ചൈന

ജപ്പാൻ
No playoffs
ഇന്ത്യ
1994
details
Hiroshima, Japan
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs
ജപ്പാൻ

ചൈന
No playoffs
ഇന്ത്യ
1998
details
Bangkok, Thailand
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2–1
ഇന്ത്യ

ചൈന
2–0
ജപ്പാൻ
2002
details
Busan, South Korea
ചൈന
2–1
ദക്ഷിണ കൊറിയ

ജപ്പാൻ
2–0
ഇന്ത്യ
2006
details
Doha, Qatar
ചൈന
1–0
ജപ്പാൻ

ഇന്ത്യ
1–0
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2010
details
Guangzhou, China
ചൈന
0–0 aet
(5–4) pen

ദക്ഷിണ കൊറിയ

ജപ്പാൻ
1–0 aet
ഇന്ത്യ
2014
details
Incheon, South Korea
ദക്ഷിണ കൊറിയ
1–0
ചൈന

ഇന്ത്യ
2–1
ജപ്പാൻ
2018
details
Jakarta, Indonesia
ജപ്പാൻ
2–1
ഇന്ത്യ

ചൈന
2–1
ദക്ഷിണ കൊറിയ

മെഡൽ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 South Korea94215
2 Pakistan83314
3 India411621
4 China3339
5 Japan23510
6 Malaysia0279
Totals (6 nations)26262678

പങ്കെടുത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പുരുഷന്മാർ[തിരുത്തുക]

Team ജപ്പാൻ
1958
Indonesia
1962
തായ്‌ലാന്റ്
1966
തായ്‌ലാന്റ്
1970
ഇറാൻ
1974
തായ്‌ലാന്റ്
1978
ഇന്ത്യ
1982
ദക്ഷിണ കൊറിയ
1986
ചൈന
1990
ജപ്പാൻ
1994
തായ്‌ലാന്റ്
1998
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2002
ഖത്തർ
2006
ചൈന
2010
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2014
Indonesia
2018
Years
 ബംഗ്ലാദേശ് 6th 9th 7th 7th 9th 7th 7th 8th 8th 6th 10
 ചൈന 6th 5th 8th 6th 5th 2nd 5th 5th 8
 ചൈനീസ് തായ്‌പേ 8th 1
 ഹോങ്കോങ്ങ് 6th 7th 7th 5th 8th 6th 7th 8th 8th 9th 9th 12th 12
 ഇന്ത്യ 2nd 2nd 1st 2nd 2nd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd 1st 2nd 5th 3rd 1st 3rd 16
 Indonesia 9th 10th 2
 ഇറാൻ 6th 1
 ജപ്പാൻ 5th 4th 3rd 3rd 4th 4th 4th 5th 6th 4th 4th 6th 4th 6th 6th 1st 16
 കസാഖിസ്ഥാൻ 6th 11th 2
 മലേഷ്യ 4th 3rd 4th 4th 3rd 3rd 3rd 4th 3rd 5th 5th 3rd 6th 2nd 4th 2nd 16
 ഒമാൻ 7th 8th 9th 10th 7th 7th 7th 7
 പാകിസ്താൻ 1st 1st 2nd 1st 1st 1st 1st 2nd 1st 3rd 3rd 4th 3rd 1st 2nd 4th 16
 സിംഗപ്പൂർ 5th 5th 7th 10th 9th 5
 ദക്ഷിണ കൊറിയ 3rd 8th 6th 5th 1st 4th 1st 2nd 1st 1st 4th 3rd 5th 13
 ശ്രീലങ്ക 7th 5th 6th 5th 7th 10th 8th 7
 തായ്‌ലാന്റ് 8th 8th 8th 9th 10th 9th 6
Number of teams 5 9 8 8 6 8 9 9 7 9 10 8 10 10 10 12

വനിതകൾ[തിരുത്തുക]

Team ഇന്ത്യ
1982
ദക്ഷിണ കൊറിയ
1986
ചൈന
1990
ജപ്പാൻ
1994
തായ്‌ലാന്റ്
1998
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2002
ഖത്തർ
2006
ചൈന
2010
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2014
Indonesia
2018
Years
 ചൈന 2nd 3rd 3rd 1st 1st 1st 2nd 3rd 8
 ചൈനീസ് തായ്‌പേ 6th 8th 2
 ഹോങ്കോങ്ങ് 6th 6th 7th 8th 9th 5
 ഇന്ത്യ 1st 3rd 4th 4th 2nd 4th 3rd 4th 3rd 2nd 10
 Indonesia 7th 1
 ജപ്പാൻ 4th 2nd 3rd 2nd 4th 3rd 2nd 3rd 4th 1st 10
 കസാഖിസ്ഥാൻ 6th 7th 6th 10th 4
 മലേഷ്യ 3rd 4th 5th 5th 5th 5th 6
 ഉത്തര കൊറിയ 5th 1
 സിംഗപ്പൂർ 5th 6th 6th 4
 ദക്ഷിണ കൊറിയ 2nd 1st 1st 1st 1st 2nd 4th 2nd 1st 4th 10
 തായ്‌ലാന്റ് 5th 7th 6th 7th 6th 5
 ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ 5th 5th 2
Number of teams 6 6 6 6 7 4 7 7 8 10

മെഡൽ ജേതാക്കൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]