ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽബങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ച സംഗീതജ്ഞർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ലോകമെമ്പാടുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പി സംഗീത ആൽബങ്ങളും ഗാനങ്ങളും (Records) വിറ്റഴിച്ച സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയാണിത്.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 7.5 കോടി വിറ്റഴിച്ചവരാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്.

കലാകാരന്മാർ അവരുടെ വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ[തിരുത്തുക]

25 കോടിയും അതിലധികവും[തിരുത്തുക]

കലാകാരൻ രാജ്യം / മാർക്കറ്റ് കാലഘട്ടം Release-year of first charted record സംഗീത ശൈലി ലഭ്യമായ വിറ്റുവരവ്
(from available markets)[a]
അവകാശപ്പെടുന്ന വിറ്റുവരവ്
The Beatles United Kingdom 1960–1970[1] 1962[1] Rock / Pop[1]

Total available certified units: 277.6 million
1 billion[29][30]
600 million[31]
Michael Jackson United States 1964–2009[32] 1971[32] Pop / Rock / Dance / Soul / R&B[32]

Total available certified units: 231 million
1 billion[46][47]
600 million[48][49]
Elvis Presley United States 1954–1977[50] 1954[50] Rock and roll / Pop / Country[50]

Total available certified units: 224.6 million
600 million[55][56]
500 million[57]
Madonna United States 1979–present[58] 1982[58] Pop / Dance / Electronica[58]

Total available certified units: 173.5 million
300 million[64][65]
275 million[66]
Elton John United Kingdom 1964–present[67] 1969[67] Pop / Rock[67]

Total available certified units: 184.5 million
300 million[70][71]
250 million[72][73]
Led Zeppelin United Kingdom 1968–1980[74] 1969[74] Hard rock / Blues rock / Folk rock[74]

Total available certified units: 140.1 million
300 million[78][79]
200 million[80][81]
Rihanna Barbados
United States
2005–present[82] 2005[82] R&B / Pop / Dance / Hip-hop[82]

Total available certified units: 269.4 million
250 million[88][89]
230 million[90][91]
Pink Floyd United Kingdom 1965–1996, 2014[92][93] 1967[92] Progressive rock / Psychedelic rock[92]

Total available certified units: 120.7 million
250 million[95][96]
200 million[97]
 • The column for certified sales includes markets, the databases of which contain certifications representing figures of 100,000 and more.

20 കോടിയ്ക്കും 24.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[a]
Claimed sales
Eminem United States 1996–present[98] 1999[98] Hip-hop[98]

Total available certified units: 226.7 million
220 million[99][100]
Taylor Swift United States 2006–present[101] 2006[101] Pop / Pop rock / Country / Country pop / [101]

Total available certified units: 202.4 million
200 million[103]
175 million[104]
Queen United Kingdom 1971–present[105] 1973[105] Rock[105]

Total available certified units: 141.2 million
200 million[107]
170 million[108]
Mariah Carey United States 1988–present[109] 1990[109] R&B / Pop / Soul / Hip-hop[109]

Total available certified units: 140.6 million
200 million[113][114]
175 million[115][116]
Whitney Houston United States 1977–2012[117] 1984[117] R&B / Soul / Pop[117]

Total available certified units: 132.2 million
200 million[120][121]
170 million[122][123]
Celine Dion Canada 1981–present[124] 1981[124] Pop[124]

Total available certified units: 130 million
200 million[129][130]
175 million[131][132]
AC/DC Australia 1973–present[133] 1975[133] Hard rock / Blues rock / Rock and roll[133]

Total available certified units: 115.5 million
200 million[135][136]
150 million[137][138]
The Rolling Stones United Kingdom 1962–present[139] 1963[139] Rock / Blues rock [139]

Total available certified units: 99.3 million
200 million[140][141]

12 കോടിയ്ക്കും 19.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[a]
Claimed sales
Garth Brooks United States 1989–present[142] 1989[142] Country[142]

Total available certified units: 156.1 million
160 million[144]
Ed Sheeran United Kingdom 2004–present[145] 2011[145] Pop / Folk pop [145]

Total available certified units: 161.9 million
 • US: 76.5 million[2]
 • JPN: 350,000[3][33]
 • GER: 8.6 million[4]
 • UK: 44.660 million[5]
 • FRA: 1.691 million[7]
 • CAN: 9.240 million[8]
 • AUS: 8.750 million[9]
 • NLD: 330,000[12]
 • ITA: 2.940 million[13]
 • SPA: 920,000[14]
 • SWE: 1.360 million[41]
 • DEN: 3.050 million[19]
 • SWI: 655,000[20]
 • MEX: 180,000[44]
 • BEL: 685,000[24]
 • AUT: 370,000[25]
 • POL: 360,000[26]
 • NZ: 1.320 million[27]
150 million[146]
Eagles United States 1971–1980, 1994–present[147] 1972[147] Rock[147]

Total available certified units: 149.6 million
150 million[149]
Billy Joel United States 1964–present[150] 1971[150] Pop / Rock[150]

Total available certified units: 118.2 million
150 million[152]
U2 Ireland 1976–present[153] 1980[153] Rock[153]

Total available certified units: 109.7 million
150 million[156]
Phil Collins United Kingdom 1980–2011, 2015–present[157] 1981[157] Rock / Progressive rock / Adult contemporary[157]

Total available certified units: 89.9 million
150 million[159]
Aerosmith United States 1970–present[160] 1973[160] Hard rock[160]

Total available certified units: 85.6 million
150 million[162]
ABBA Sweden 1972–1982[163] 1972[163] Pop / Disco[163]

Total available certified units: 63.7 million
150 million[172]
100 million[173]
Frank Sinatra United States 1935–1995[174] 1939[174] Pop / Swing[174]

Total available certified units: 37.7 million
150 million[176]
Barbra Streisand United States 1960–present[177] 1963[177] Pop / Adult contemporary[177]

Total available certified units: 98.2 million
145 million[178]
Justin Bieber Canada
United States
2008–present[179] 2009[179] Pop / Teen pop, Dance pop[179]

Total available certified units: 156.2 million
140 million[180]
Bruce Springsteen United States 1972–present[181] 1973[181] Rock[181]

Total available certified units: 103.2 million
135 million[183]
Kanye West United States 1996–present[184] 2004[184] Hip-hop / Electronic / Pop rock[184]

Total available certified units: 133.3 million
132 million[187]
Bruno Mars United States 2004–present[188] 2010[188] Pop rock / R&B[188]

Total available certified units: 154.9 million
130 million[191]
Lady Gaga United States 2005–present[192] 2008[192] Pop / Dance / Electronic[192]

Total available certified units: 110 million
124 million[193]
Metallica United States 1981–present[194] 1983[194] Heavy metal / Thrash metal[194]

Total available certified units: 101.7 million
120 million[196]
Bee Gees United Kingdom
Australia[197][198]
1963–2003
2009–2012[199]
1963[199] Pop / Disco[199]

Total available certified units: 69.3 million
120 million[202]

10 കോടിയ്ക്കും 11.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[a]
Claimed sales
Drake Canada 2001–present[203] 2009[203] Hip-hop / R&B / Pop[203]

Total available certified units: 267.4 million
107 million[205]
Maroon 5 United States 1994–present[206] 2002[206] Pop rock / Funk rock / Dance-pop[206]

Total available certified units: 112.7 million
101 million[207]
Katy Perry United States 2001–present[208] 2008[208] Pop[208]

Total available certified units: 139.2 million
100 million[209]
Jay-Z United States 1996–present[210] 1996[210] Hip-hop[210]

Total available certified units: 109.7 million
100 million[211]
Adele United Kingdom 2006–present[212] 2008[212] Pop, soul[212]

Total available certified units: 108.2 million
100 million[213]
Chris Brown United States 2005–present[214] 2005[214] Pop / R&B, Hip-hop [214]

Total available certified units: 108 million
100 million[215]
Lil Wayne United States 1996–present[216] 1999[216] Hip-hop[216]

Total available certified units: 102.3 million
 • US: 97.7 million[2]
 • GER: 300,000[4]
 • UK: 3.1 million[5]
 • FRA: 100,000[7]
 • CAN: 320,000[8]
 • AUS: 630,000[9]
100 million[217]
Beyoncé United States 1997–present[218] 2002[218][219] R&B / Pop[218]

Total available certified units: 93.1 million
100 million[223]
Coldplay United Kingdom 1996–present[224] 1999[224] Alternative rock, Pop rock, Pop[224]

Total available certified units: 86.6 million
100 million[225]
B'z Japan 1988–present[226] 1988[226] Rock / Pop rock / Hard rock[226]

Total available certified units: 85.9 million
100 million[227]
Bon Jovi United States 1983–present[228] 1983[228] Hard rock / Glam metal[228]

Total available certified units: 85.4 million
100 million[231]
Linkin Park United States 1996–present[232] 2000[232] Alternative rock / Nu metal / Rap rock[232]

Total available certified units: 85.4 million
100 million[233]
Fleetwood Mac United Kingdom
United States
1967–present[234] 1968[234] Rock / Pop[234]

Total available certified units: 83.2 million
100 million[237]
Britney Spears United States 1998–present[238] 1998[238] Pop / Dance / Dance-pop[238]

Total available certified units: 82.7 million
100 million[240]
Rod Stewart United Kingdom 1964–present[241] 1969[241] Rock / Pop[241]

Total available certified units: 80.2 million
100 million[242]
Backstreet Boys United States 1993–present[243] 1995[243] Pop[243]

Total available certified units: 76.5 million
100 million[247]
Guns N' Roses United States 1985–present[248] 1987[248] Hard rock / Heavy metal[248]

Total available certified units: 76.9 million
100 million[250]
George Strait United States 1981–present[251] 1984[251] Country[251]

Total available certified units: 72.8 million
 • US: 72.150 million[2]
 • CAN: 705,000[8]
100 million[252]
Eric Clapton United Kingdom 1962–present[253] 1970[253] Rock, Blues[253]

Total available certified units: 70.7 million
100 million[254]
Neil Diamond United States 1966–present[255] 1966[255] Pop / Rock[255]

Total available certified units: 68.9 million
100 million[257]
Santana United States 1966–present[258] 1969[258] Rock[258]

Total available certified units: 65.3 million
100 million[259]
Prince United States 1976–2016[260] 1978[260] Funk / R&B / Pop / Soul / Rock[260]

Total available certified units: 65.1 million
100 million[261]
Kenny Rogers United States 1958–present[262] 1975[262] Country / Pop[262]

Total available certified units: 61.6 million
100 million[266]
Paul McCartney United Kingdom 1960–present[267] 1970[267] Rock[267]

Total available certified units: 61.6 million
100 million[269]
Simon & Garfunkel United States 1956–2004[270] 1964[270] Folk rock[270]

Total available certified units: 59.7 million
100 million[271]
Janet Jackson United States 1982–present[272] 1982[272] R&B / Pop[272]

Total available certified units: 52.5 million
100 million[273]
Julio Iglesias Spain 1968–present[274] 1968[274] Latin[274]

Total available certified units: 51.2 million
100 million[276]
Chicago United States 1967–present[277] 1969[277] Rock / Pop[277]

Total available certified units: 48.4 million
100 million[279]
Dire Straits United Kingdom 1977–1995[280] 1978[280] Rock [280]

Total available certified units: 47.3 million
100 million[281]
Bob Dylan United States 1959–present[282] 1963[282] Folk / Rock[282]

Total available certified units: 45.7 million
100 million[283]
Def Leppard United Kingdom 1977–present[284] 1979[284] Hard rock / Heavy metal[284]

Total available certified units: 42.3 million
100 million[286]
Cher United States 1964–present[287] 1965[287] Pop / Rock / Dance / Folk[287]

Total available certified units: 41.3 million
100 million[293]
Genesis United Kingdom 1967–1999
2006–present[294]
1969[294] Progressive rock / Pop rock[294]

Total available certified units: 40.2 million
100 million[295]
Olivia Newton-John Australia 1966–present[296] 1966[296] Pop[296]

Total available certified units: 35.9 million
100 million[298]
James Taylor United States 1968–present[299] 1970[299] Rock / Pop[299]

Total available certified units: 36.1 million
100 million[300]
Stevie Wonder United States 1961–present[301] 1962[301] Funk / R&B / Soul[301]

Total available certified units: 35.5 million
100 million[302]
David Bowie United Kingdom 1962–2016[303] 1967[303] Art rock / Glam rock / Pop[303]

Total available certified units: 34.8 million
100 million[304]
Tina Turner United States 1955–present[305] 1975[305] Rock / Pop[305]

Total available certified units: 33.8 million
100 million[306]
Linda Ronstadt United States 1967–present[307] 1968[307] Rock / Folk / Country[307]

Total available certified units: 33.2 million
100 million[308]
Donna Summer United States 1968–2012[309] 1974[309] Pop / Disco / R&B[309]

Total available certified units: 31 million
100 million[310]
The Beach Boys United States 1961–present[311] 1962[311] Rock / Pop / Surf Rock[311]

Total available certified units: 30.7 million
100 million[312]
The Who United Kingdom 1964–present[313] 1965[313] Rock / Hard rock[313]

Total available certified units: 27.6 million
100 million[314]
Barry White United States 1972–2003[315] 1973[315] R&B / Soul[315]

Total available certified units: 21.7 million
100 million[316]

8 കോടിയ്ക്കും 9.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[a]
Claimed sales
Shania Twain Canada 1993–present[317] 1993[317] Country pop[317]

Total available certified units: 77.4 million
90 million[318]
Pink United States 1995–present[319] 2000[319] Pop, Pop rock, R&B[319]

Total available certified units: 73.1 million
90 million[320]
The Carpenters United States 1969–1983[321] 1969[321] Pop[321]

Total available certified units: 46.1 million
90 million[323]
Lionel Richie United States 1968–present[324] 1981[324] Pop / R&B[324]

Total available certified units: 41 million
90 million[326]
Earth, Wind & Fire United States 1969–present[327] 1971[327] Funk / R&B / Soul[327]

Total available certified units: 36.4 million
90 million[330]
Johnny Cash United States 1954–2003[331] 1956[331] Country / Rock and roll / Gospel[331]

Total available certified units: 31.1 million
90 million[332]
Justin Timberlake United States 1992–present[333] 2002[333] Pop, R&B, Neo soul[333]

Total available certified units: 68.4 million
88 million[334]
Nicki Minaj United States 2008–present[335] 2010[335] Hip-hop, Pop[335]

Total available certified units: 97.9 million
85 million[336]
R.E.M. United States 1980–2011[337] 1983[337] Alternative rock[337]

Total available certified units: 43.3 million
85 million[338]
Flo Rida United States 2007–present[339] 2007[339] Hip-hop, Hip house, EDM[339]

Total available certified units: 77.8 million
80 million[340]
Van Halen United States 1978–present[341] 1978[341] Hard rock / Heavy metal[341]

Total available certified units: 64.7 million
80 million[342]
Ayumi Hamasaki Japan 1998–present[343] 1998[343] J-pop / Pop / dance / electronic[343]

Total available certified units: 64.3 million
80 million[344][345]
Red Hot Chili Peppers United States 1983–present[346] 1987[346] Funk rock / Alternative rock[346]

Total available certified units: 60.8 million
80 million[348]
Foreigner United States
United Kingdom
1976–present[349] 1977[349] Rock / Hard Rock[349]

Total available certified units: 49.3 million
80 million[350]
George Michael United Kingdom 1981–2016[351] 1984[351] Pop[351]

Total available certified units: 49.9 million
80 million[353]
The Doors United States 1965–1973[354] 1967[354] Psychedelic rock[354]

Total available certified units: 48.2 million
80 million[355]
Meat Loaf United States 1968–present[356] 1977[356] Rock / Hard rock[356]

Total available certified units: 45.1 million
80 million[357]
Reba McEntire United States 1975–present[358] 1987[358] Country / Country Pop[358]

Total available certified units: 42.7 million
 • US: 41.9 million[2]
 • CAN: 850,000[8]
80 million[359]
Tom Petty United States 1976–2017[360] 1977[360] Rock[360]

Total available certified units: 34.7 million
 • US: 31.250 million[2]
 • GER: 500,000[4]
 • UK: 1.060 million[5]
 • CAN: 1.7 million[8]
 • SWE: 200,000[a][16]
80 million[361]
Johnny Hallyday France 1957–2017[362] 1960[362] Rock / Pop[362]

Total available certified units: 27.9 million
80 million[364]

7.5 കോടിയ്ക്കും കോടിയ്ക്കും 7.9 ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[a]
Claimed sales
The Black Eyed Peas United States 1995–present[365] 1998[365] Hip-hop / R&B / Dance[365]

Total available certified units: 59.4 million
76 million[366]
Journey United States 1973–present[367] 1975[367] Rock / Soft rock[367]

Total available certified units: 62.7 million
75 million[369]
Tim McGraw United States 1990–present[370] 1994[370] Country[370]

Total available certified units: 61.8 million
 • US: 60.150 million[2]
 • UK: 200,000[5]
 • CAN: 1.535 million[8]
75 million[371]
Usher United States 1991–present[372] 1994[372] R&B / Pop[372]

Total available certified units: 58.9 million
75 million[373]
Christina Aguilera United States 1993–present[374] 1999[374] R&B / Pop / Rock[374]

Total available certified units: 58.2 million
75 million[375]
R. Kelly United States 1989–present[376] 1991[376] R&B / Soul / Hip-hop[376]

Total available certified units: 55.9 million
75 million[377]
Robbie Williams United Kingdom 1990–present[378] 1996[378] Pop rock[378]

Total available certified units: 54 million
75 million[379]
Shakira Colombia 1988–present[380] 1995[380] Latin pop / Pop/ Pop rock[380]

Total available certified units: 52.3 million
75 million[381]
Kenny G United States 1982–present[382] 1984[382] Smooth jazz[382]

Total available certified units: 52.1 million
75 million[383]
Tupac Shakur United States 1991–1996[384] 1991[384] Hip-hop[384]

Total available certified units: 52.19 million
75 million[386]
Enya Ireland 1982–present[387] 1987[387] New-age / Celtic[387]

Total available certified units: 51.2 million
75 million[391]
Alabama United States 1972–present[392] 1980[392] Country / Pop rock[392]

Total available certified units: 48 million
 • US: 46.8 million[2]
 • CAN: 1.2 million[8]
75 million[393]
Nirvana United States 1987–1994[394] 1990[394] Grunge / Alternative rock[394]

Total available certified units: 47.9 million
75 million[397]
Bryan Adams Canada 1979–present[398] 1979[398] Rock[398]

Total available certified units: 47.3 million
75 million[400]
Bob Seger United States 1961–present[401] 1969[401] Rock / Pop rock / Rock and Roll[401]

Total available certified units: 47.2 million
75 million[402]
Bob Marley Jamaica 1962–1981[403] 1975[403] Reggae[403]

Total available certified units: 42 million
75 million[406]
The Police United Kingdom 1977–1986
2007–2008[407]
1978[407] Pop / Rock[407]

Total available certified units: 39.6 million
75 million[408]
Barry Manilow United States 1973–present[409] 1973[409] Pop / Soft rock[409]

Total available certified units: 36.5 million
75 million[410]
Kiss United States 1972–present[411] 1974[411] Hard rock / Heavy metal[411]

Total available certified units: 28 million
75 million[412]
Aretha Franklin United States 1956–2018[413] 1961[413] Soul / Jazz / Blues / R&B[413]

Total available certified units: 25.7 million
75 million[414]

See also[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]


ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "lower-alpha" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="lower-alpha"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല

 1. 1.0 1.1 1.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: The Beatles (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 "RIAA: Searchable Database". Recording Industry Association of America. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 23, 2011.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 "RIAJ: Gold Disc Certifications" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90 4.91 4.92 4.93 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; BVMI Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 5. 5.000 5.001 5.002 5.003 5.004 5.005 5.006 5.007 5.008 5.009 5.010 5.011 5.012 5.013 5.014 5.015 5.016 5.017 5.018 5.019 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.025 5.026 5.027 5.028 5.029 5.030 5.031 5.032 5.033 5.034 5.035 5.036 5.037 5.038 5.039 5.040 5.041 5.042 5.043 5.044 5.045 5.046 5.047 5.048 5.049 5.050 5.051 5.052 5.053 5.054 5.055 5.056 5.057 5.058 5.059 5.060 5.061 5.062 5.063 5.064 5.065 5.066 5.067 5.068 5.069 5.070 5.071 5.072 5.073 5.074 5.075 5.076 5.077 5.078 5.079 5.080 5.081 5.082 5.083 5.084 5.085 5.086 5.087 5.088 5.089 5.090 5.091 5.092 5.093 5.094 5.095 5.096 5.097 5.098 5.099 5.100 5.101 5.102 5.103 5.104 5.105 5.106 5.107 5.108 5.109 "Certified Awards Search". British Phonographic Industry. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 7, 2018.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 6.61 6.62 "InfoDisc: Les Certifications depuis 1973" [InfoDisc: Certifications from 1973]. Syndicat National de l'Édition Phonographique (ഭാഷ: French). InfoDisc.fr. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 4, 2016.CS1 maint: unrecognized language (link)
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82 7.83 "SNEP: Les Certifications". Syndicat National de l'Édition Phonographique (ഭാഷ: French). SNEP. മൂലതാളിൽ നിന്നും ഓഗസ്റ്റ് 3, 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 21, 2014.CS1 maint: unrecognized language (link)
 8. 8.000 8.001 8.002 8.003 8.004 8.005 8.006 8.007 8.008 8.009 8.010 8.011 8.012 8.013 8.014 8.015 8.016 8.017 8.018 8.019 8.020 8.021 8.022 8.023 8.024 8.025 8.026 8.027 8.028 8.029 8.030 8.031 8.032 8.033 8.034 8.035 8.036 8.037 8.038 8.039 8.040 8.041 8.042 8.043 8.044 8.045 8.046 8.047 8.048 8.049 8.050 8.051 8.052 8.053 8.054 8.055 8.056 8.057 8.058 8.059 8.060 8.061 8.062 8.063 8.064 8.065 8.066 8.067 8.068 8.069 8.070 8.071 8.072 8.073 8.074 8.075 8.076 8.077 8.078 8.079 8.080 8.081 8.082 8.083 8.084 8.085 8.086 8.087 8.088 8.089 8.090 8.091 8.092 8.093 8.094 8.095 8.096 8.097 8.098 8.099 8.100 8.101 8.102 8.103 8.104 8.105 8.106 8.107 8.108 8.109 8.110 8.111 8.112 "Music Canada: Gold & Platinum searchable database". Music Canada. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 1, 2014.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 9.57 9.58 9.59 9.60 9.61 9.62 9.63 9.64 9.65 9.66 9.67 9.68 9.69 9.70 9.71 9.72 9.73 9.74 9.75 9.76 9.77 9.78 9.79 9.80 9.81 9.82 9.83 9.84 9.85 9.86 9.87 9.88 9.89 9.90 9.91 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Australian Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 "Australia's Music Charts 1988–2010" (PDF). Australian Recording Industry Association. Moonlight Publishing. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 12, 2016.
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 11.53 11.54 11.55 11.56 11.57 11.58 11.59 11.60 "PMB: Certificados" (ഭാഷ: Portuguese). Pro-Música Brasil. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 27, 2018.CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 12.60 12.61 12.62 12.63 12.64 12.65 12.66 12.67 12.68 12.69 "NVPI: Goud/Platina". NVPI. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 4, 2018.
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 13.60 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; FIMI Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 "PROMUSICAE Charts: Home > Weekly charts" (ഭാഷ: Spanish). Productores de Música de España. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1991-1995. Iberautor Promociones Culturales. പുറങ്ങൾ. 928–939. ISBN 978-84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 31, 2013.
 16. 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 16.60 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Swedish Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 17. 17.0 17.1 "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 01-2001)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 13, 2018.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 "Certificeringer marts – maj 2010". IFPI Denmark. മേയ് 31, 2010. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 29, 2016.
 19. 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 "IFPI Denmark: Søg Certificeringer". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 24, 2017.
 20. 20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30 20.31 20.32 20.33 20.34 20.35 20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42 20.43 20.44 20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 20.60 20.61 20.62 20.63 20.64 20.65 20.66 20.67 20.68 20.69 20.70 20.71 "Hitparade.ch: Edelmetall". Schweizer Hitparade. Hung Medien. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 22, 2017. Note that the certifications for DVDs need to be retrieved by selecting the years at"http://hitparade.ch/awards.asp"
 21. 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25 21.26 21.27 21.28 21.29 21.30 21.31 21.32 21.33 21.34 21.35 21.36 21.37 21.38 21.39 21.40 "CAPIF: Discos de Oro y Platino (albums)". CAPIF. മൂലതാളിൽ നിന്നും ജൂലൈ 6, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 27, 2017.
 22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 "CAPIF: Discos de Oro y Platino (albums and DVDs)". CAPIF. മൂലതാളിൽ നിന്നും മേയ് 31, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 27, 2017.
 23. 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 "Awards 1997–2003". Belgian Entertainment Association. Ultratop. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 4, 2011.
 24. 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 24.25 24.26 24.27 24.28 24.29 24.30 24.31 24.32 24.33 24.34 24.35 24.36 24.37 24.38 24.39 24.40 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45 24.46 24.47 24.48 24.49 24.50 24.51 24.52 24.53 24.54 24.55 24.56 24.57 24.58 "Ultratop: Goud En Platina". Ultratop. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 31, 2018.
 25. 25.00 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 25.07 25.08 25.09 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.19 25.20 25.21 25.22 25.23 25.24 25.25 25.26 25.27 25.28 25.29 25.30 25.31 25.32 25.33 25.34 25.35 25.36 25.37 25.38 25.39 25.40 25.41 25.42 25.43 25.44 25.45 25.46 25.47 25.48 25.49 25.50 25.51 25.52 25.53 25.54 25.55 25.56 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Austrian Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 26. 26.00 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05 26.06 26.07 26.08 26.09 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 26.18 26.19 26.20 26.21 26.22 26.23 26.24 26.25 26.26 26.27 26.28 26.29 26.30 26.31 26.32 26.33 26.34 26.35 26.36 26.37 26.38 26.39 26.40 26.41 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Polish Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 27. 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 27.26 27.27 27.28 27.29 27.30 27.31 27.32 27.33 27.34 27.35 27.36 27.37 27.38 27.39 27.40 27.41 27.42 27.43 27.44 27.45 27.46 27.47 27.48 27.49 27.50 27.51 27.52 27.53 27.54 27.55 27.56 27.57 27.58 27.59 27.60 27.61 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; New Zealand's Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 28. 28.00 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 "Radioscope: Latest Gold / Platinum Albums". Radioscope. മൂലതാളിൽ നിന്നും ജൂലൈ 24, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 17, 2015.
 29. Conor, Gaffey (ഡിസംബർ 9, 2015). "The Beatles' Indian Retreat Is Open To The Public for $10". Newsweek. ശേഖരിച്ചത് ഡിസംബർ 1, 2017.
 30. Hotten, Russell (ഒക്ടോബർ 4, 2012). "The Beatles at 50: From Fab Four to fabulously wealthy". BBC News. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 28, 2013.
 31. Wyman, Bill (ജനുവരി 4, 2013). "Did 'Thriller' Really Sell a Hundred Million Copies". The New Yorker. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 20, 2016.
 32. 32.0 32.1 32.2 Huey, Steve. "Allmusic: Michael Jackson (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 33. 33.00 33.01 33.02 33.03 33.04 33.05 33.06 33.07 33.08 33.09 33.10 33.11 33.12 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.18 33.19 33.20 33.21 33.22 33.23 33.24 33.25 33.26 33.27 33.28 33.29 "RIAJ: Digital Certifications" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 34. 34.00 34.01 34.02 34.03 34.04 34.05 34.06 34.07 34.08 34.09 34.10 34.11 34.12 34.13 34.14 34.15 34.16 34.17 34.18 34.19 34.20 34.21 34.22 34.23 34.24 34.25 34.26 34.27 34.28 34.29 34.30 34.31 34.32 34.33 34.34 34.35 34.36 34.37 34.38 "InfoDisc Les Certifications depuis 1973 (singles)". InfoDisc. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 4, 2016.
 35. "ARIA Report 6th July 2009 (Issue 1010)" (PDF). Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത് ഏപ്രിൽ 4, 2013.
 36. "ARIA Report 13th July 2009 (Issue 1011)" (PDF). Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത് ഏപ്രിൽ 4, 2013.
 37. "ARIA: ARIA Catalogue Albums Chart (19/01/2015)". Australian Recording Industry Association. മൂലതാളിൽ നിന്നും ഫെബ്രുവരി 2, 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 17, 2015.
 38. 38.00 38.01 38.02 38.03 38.04 38.05 38.06 38.07 38.08 38.09 38.10 38.11 38.12 38.13 38.14 38.15 38.16 38.17 38.18 38.19 38.20 38.21 38.22 38.23 38.24 38.25 38.26 38.27 38.28 38.29 38.30 38.31 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1979-1990. Iberautor Promociones Culturales. പുറങ്ങൾ. 913–929. ISBN 978-84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 31, 2013.
 39. 39.00 39.01 39.02 39.03 39.04 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 39.10 39.11 39.12 39.13 39.14 39.15 39.16 39.17 39.18 39.19 39.20 39.21 39.22 39.23 39.24 39.25 39.26 39.27 39.28 39.29 39.30 39.31 39.32 39.33 39.34 39.35 39.36 39.37 39.38 39.39 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1996-1999. Iberautor Promociones Culturales. പുറങ്ങൾ. 940–952. ISBN 978-84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 31, 2013.
 40. 40.00 40.01 40.02 40.03 40.04 40.05 40.06 40.07 40.08 40.09 40.10 40.11 40.12 40.13 40.14 40.15 40.16 40.17 40.18 40.19 40.20 40.21 40.22 40.23 40.24 40.25 40.26 40.27 40.28 40.29 40.30 40.31 40.32 40.33 40.34 40.35 40.36 40.37 40.38 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 2000-2002. Iberautor Promociones Culturales. പുറങ്ങൾ. 952–966. ISBN 978-84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 31, 2013.
 41. 41.00 41.01 41.02 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 41.09 41.10 41.11 41.12 41.13 41.14 41.15 41.16 41.17 41.18 41.19 41.20 41.21 41.22 41.23 41.24 41.25 41.26 41.27 41.28 41.29 41.30 41.31 41.32 41.33 "Sverige Toplistan: Sök". Sverige Toplistan (ഭാഷ: Swedish). ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 18, 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)Note: To retrieve the certifications, type in artist's name in the box of "Sök", and then click on "Visa" of the desired album/single/video
 42. 42.00 42.01 42.02 42.03 42.04 42.05 42.06 42.07 42.08 42.09 42.10 42.11 42.12 42.13 42.14 42.15 42.16 42.17 42.18 42.19 42.20 42.21 42.22 "Hitlisten.nu". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 12, 2018.
 43. 43.00 43.01 43.02 43.03 43.04 43.05 43.06 43.07 43.08 43.09 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 43.16 43.17 43.18 43.19 43.20 43.21 43.22 "Guld og platin i august". IFPI Denmark. മേയ് 9, 2004. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 12, 2018.
 44. 44.00 44.01 44.02 44.03 44.04 44.05 44.06 44.07 44.08 44.09 44.10 44.11 44.12 44.13 44.14 44.15 44.16 44.17 44.18 44.19 44.20 44.21 44.22 44.23 44.24 44.25 44.26 44.27 44.28 44.29 44.30 44.31 44.32 44.33 44.34 44.35 44.36 44.37 44.38 44.39 44.40 44.41 44.42 44.43 "Amprofon Certificaciones" (ഭാഷ: Spanish). AMPROFON. മൂലതാളിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബർ 14, 2018-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 20, 2018.CS1 maint: unrecognized language (link)
 45. 45.00 45.01 45.02 45.03 45.04 45.05 45.06 45.07 45.08 45.09 45.10 45.11 45.12 45.13 45.14 45.15 45.16 45.17 45.18 45.19 45.20 45.21 45.22 45.23 45.24 45.25 45.26 45.27 45.28 45.29 45.30 "Tilastot: Kulta- ja platinalevyt". Musiikkituottajat – IFPI Finland. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 22, 2017.
 46. "Michael Jackson's 'Thriller' First Ever 30X Multi-Platinum RIAA Certification". RIAA. ഡിസംബർ 16, 2015. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 10, 2022.
 47. "New Michael Jackson Song, 'Love Never Felt So Good,' Features Justin Timberlake". The Huffington Post. മേയ് 1, 2014. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 10, 2022.
 48. "Michael Jackson: 100 facts about the king of pop". The Daily Telegraph. ജൂൺ 29, 2009. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 30, 2013.
 49. Agencies, China Daily (ജൂൺ 27, 2009). "50 facts about Michael Jackson that made him a legend". China Daily. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 11, 2015.
 50. 50.0 50.1 50.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: Elvis Presley (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 51. "1997 ARIA Album Chart". ARIA. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 24, 2018.
 52. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 15-2001)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 53. 53.0 53.1 53.2 "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 02-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 13, 2018.
 54. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 42-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 55. Alexander, Michael (ഓഗസ്റ്റ് 16, 2017). "40 years on, the wonder of Elvis Presley". The Courier of Dundee. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 16, 2018.
 56. O'Neill, Emma (മാർച്ച് 3, 2016). "In pictures: When Elvis Presley landed at Prestwick airport". The Scotsman. മൂലതാളിൽ നിന്നും മാർച്ച് 31, 2019-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 22, 2018.
 57. Salo, Jackie (ഓഗസ്റ്റ് 15, 2015). "Elvis Presley Quotes: 10 Things He Said To Remember The Icon On Anniversary Of His Death". International Business Times. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 20, 2015.
 58. 58.0 58.1 58.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Madonna (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 59. "ARIA Catalogue Albums Chart". Australian Recording Industry Association. മൂലതാളിൽ നിന്നും ഒക്ടോബർ 6, 2012-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 6, 2012.
 60. "Australia's Music Charts 1988-210 (Madonna)" (PDF). Moonlight Publishing. ശേഖരിച്ചത് ഡിസംബർ 25, 2015.
 61. 61.00 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.06 61.07 61.08 61.09 61.10 "Guld og platin november/december/januar". IFPI Denmark. ഫെബ്രുവരി 19, 2007. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 12, 2018.
 62. "Guld og platin i marts". IFPI Denmark. ഏപ്രിൽ 13, 2006. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 63. "Guld & platin januar 2010". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത് ഏപ്രിൽ 6, 2016.
 64. Guibourg, Clara (ഓഗസ്റ്റ് 15, 2018). "Madonna at 60: The Queen of Pop in seven charts". BBC News. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 15, 2018.
 65. Marshall, Candice (ജൂലൈ 28, 2015). "Madonna announces first tour to Australia in over two decades, first ever concert in New Zealand". ABC News of Australia. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 8, 2016.
 66. "Madonna: healthy pop star admits to 'weakness' for sticky toffee pudding". The Daily Telegraph. സെപ്റ്റംബർ 9, 2011. ശേഖരിച്ചത് ഏപ്രിൽ 22, 2013.
 67. 67.0 67.1 67.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Elton John (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 68. 68.0 68.1 "1990 ARIA Album Chart". ARIA. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 24, 2018.
 69. 69.0 69.1 69.2 69.3 "Forårets guld- og platincertificeringer". IFPI Denmark. ജൂൺ 13, 2007. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 29, 2018.
 70. Henderson, Barney; Boyle, Danny (ഏപ്രിൽ 25, 2017). "Elton John 'overwhelmed' by fans' kindness after contracting 'potentially deadly' infection". The Daily Telegraph. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 3, 2018.
 71. Savage, Mark (ജനുവരി 24, 2018). "Elton John to make statement on future". BBC News. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 24, 2018.
 72. Savage, Mark (സെപ്റ്റംബർ 2, 2013). "Sir Elton John wins first Brits Icon award". BBC News. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 16, 2013.
 73. Archuleta, Jon (ഒക്ടോബർ 22, 2015). "Elton John adds more Las Vegas shows in 2016". KVVU-TV. മൂലതാളിൽ നിന്നും ജനുവരി 23, 2018-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 16, 2016.
 74. 74.0 74.1 74.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Led Zeppelin (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 75. 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 "Certifications Albums – Année 2013" (PDF). Syndicat National de l'Édition Phonographique. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 3, 2014.
 76. "ARIA: ARIA Albums Chart (10/11/2014)". Australian Recording Industry Association. മൂലതാളിൽ നിന്നും നവംബർ 8, 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 7, 2014.
 77. "The ARIA Report: ARIA Top 100 Albums – Week Commencing 10th August 2015" (PDF). Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 20, 2015.
 78. Morse, Steve (ഒക്ടോബർ 12, 2012). "'Celebration Day' for Led Zeppelin fans". Boston Globe. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 30, 2013.
 79. Cornwell, Jane (സെപ്റ്റംബർ 27, 2014). "Jimmy Page reflects on Led Zeppelin". The Age. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 16, 2015.
 80. Kot, Greg (ജൂൺ 23, 2016). "Jury finds Led Zeppelin didn't steal 'Stairway to Heaven' riff". Chicago Tribune. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 16, 2017.
 81. Barbrick, Greg (ഡിസംബർ 14, 2012). "Music DVD/CD Review: Led Zeppelin – Celebration Day". Seattle Post-Intelligencer. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 16, 2014.
 82. 82.0 82.1 82.2 Birchmeier, Jason. "Allmusic: Rihanna (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 26, 2013.
 83. "Guld og platin i marts (31/03/2008)". IFPI Denmark. മാർച്ച് 31, 2008. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 84. "Guld og platin i september". IFPI Denmark. ഒക്ടോബർ 6, 2008. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 85. 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 "AMPROFON: Certificaciones 2017". AMPROFON. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 18, 2017.
 86. 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 "AMPROFON: Certificaciones 2019 (Facebook)". AMPROFON. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 27, 2019.
 87. 87.00 87.01 87.02 87.03 87.04 87.05 87.06 87.07 87.08 87.09 87.10 87.11 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Irish certification-database എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 88. "Rihanna appointed as ambassador by Barbados". BBC News. സെപ്റ്റംബർ 22, 2018. ശേഖരിച്ചത് ഡിസംബർ 14, 2018.
 89. O'Connor, Roisin (സെപ്റ്റംബർ 22, 2018). "Rihanna 'proud' to accept new Barbados ambassador role". The Independent. ശേഖരിച്ചത് ഡിസംബർ 14, 2018.
 90. Seales, Rebecca (നവംബർ 22, 2017). "Cyntoia Brown: Rihanna and Kim Kardashian back jailed teen". BBC News. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 22, 2017.
 91. Sullivan, Rebecca (ജൂൺ 29, 2017). "Rihanna and the other female stars living the life dating billionaires". News.com.au. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 10, 2017.
 92. 92.0 92.1 92.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: Pink Floyd (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 93. Michaels, Sean (ജൂലൈ 7, 2014). "Pink Floyd to release a new album in 2014, entitled The Endless River". The Guardian. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 2, 2015.
 94. "RIAJ: The Record: January 1995 (Page 6)" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 95. "Pink Floyd's Waters Angry At Music Streaming". Sky News. മേയ് 28, 2015. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 13, 2017.
 96. Ahmed, Tufayel (മേയ് 26, 2016). "Royal Mail Marks 50 Years of Pink Floyd With Special Stamps". Newsweek. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 13, 2016.
 97. "Pink Floyd drummer fears for young musicians trying to break through". The Times. സെപ്റ്റംബർ 8, 2016. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 20, 2017.
 98. 98.0 98.1 98.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Eminem (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 26, 2013.
 99. Kennedy, Greg (മാർച്ച് 21, 2018). "'The Defiant Ones' - partners who put the word out about hip-hop revolution". The National of Abu Dhabi. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 21, 2018.
 100. Marie, Mustafa (സെപ്റ്റംബർ 6, 2018). "Again: Eminem a Hit Maker". Egypt Today. ശേഖരിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 6, 2018.
 101. 101.0 101.1 101.2 Leahey, Andrew. "Allmusic: Taylor Swift (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 26, 2013.
 102. 102.0 102.1 102.2 102.3 "AMPROFON: Certificaciones 2018". AMPROFON. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 10, 2018.
 103. "10 Life mantras by Taylor Swift to live by". India Today. ഡിസംബർ 13, 2016. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 7, 2019.
 104. "Taylor-made '80s sounds". New Straits Times. ഡിസംബർ 30, 2014. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 8, 2015.
 105. 105.0 105.1 105.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Queen (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 106. 年度別ミリオンセラー一覧 2004年 [2004 Million Seller List] (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും നവംബർ 3, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 107. Castle, Jill (ജനുവരി 13, 2015). "The 20 Queen facts you can share with your mates at the Hydro". The Herald of Glasgow. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 25, 2015.
 108. Vass, Eszter (ഏപ്രിൽ 20, 2017). "Queen + Adam Lambert to perform in Budapest". Daily News Hungary. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 1, 2017.
 109. 109.0 109.1 109.2 Ankeny, Jason. "Allmusic: Mariah Carey (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 110. 110.0 110.1 110.2 "年度別ミリオンセラー一覧 (Million Seller List by Year)" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 111. "Australia's Music Charts 1988–2010 (Mariah Carey)" (PDF). Moonlight Publishing. ശേഖരിച്ചത് ഡിസംബർ 25, 2015.
 112. "Hitlisten.nu: Album Top-4 (UGE 51-2016)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 18, 2016.
 113. Jones, Jay (ജൂലൈ 25, 2017). "Mariah Carey will return to Vegas for a handful of Christmastime concerts". Los Angeles Times. ശേഖരിച്ചത് ജൂലൈ 26, 2017.
 114. Isaza, Marcella (ഫെബ്രുവരി 17, 2017). "Mariah Carey Confirms New Beau; Talks New Single, Tour". U.S. News & World Report. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 13, 2017.
 115. Reporter, AFP (ജനുവരി 5, 2012). "Mariah Carey asks fans to pray for sick husband". ABC News of Australia. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 22, 2014.
 116. Wheeler, Brad (ഫെബ്രുവരി 10, 2010). "For Mariah Carey, the angel is in the details". The Globe and Mail. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 19, 2013.
 117. 117.0 117.1 117.2 Huey, Steve. "Allmusic: Whitney Houston (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 118. 118.0 118.1 118.2 "RIAJ: Digital Certifications (January 2014)" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 119. "ARIA Top 100 Albums – Week Commencing 27th February 2012 Issue No.1148 (for single "I Will Always Love You" and albums "The Bodyguard Soundtrack", "Whitney Houston")" (PDF). Australian Recording Industry Association. ഫെബ്രുവരി 27, 2012. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 19, 2013.
 120. Locker, Melissa (ഓഗസ്റ്റ് 8, 2013). "Whitney Houston: 10 Career-Defining Moments". Time. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 15, 2013.
 121. Kaufman, Amy (ഏപ്രിൽ 28, 2016). "Two Whitney Houston documentaries are in production, but only one has the estate's blessing". Los Angeles Times. ശേഖരിച്ചത് മാർച്ച് 19, 2017.
 122. "Music world stunned at Whitney Houston's death". ABC News of Australia. ഏപ്രിൽ 2, 2012. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 19, 2013.
 123. "Whitney Houston's grave marked with famous lyrics". BBC News. ജൂലൈ 24, 2013. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 19, 2013.
 124. 124.0 124.1 124.2 Proefrock, Stacia. "Allmusic: Celine Dion (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 125. 年度別ミリオンセラー一覧 1995年 [1995 million-seller list] (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും നവംബർ 3, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 126. 126.0 126.1 "RIAJ: Digital Certifications (July 2010)" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബർ 15, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 8, 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)
 127. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 47-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 128. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 22-2008)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത് ജൂൺ 6, 2014.
 129. Conor, Gaffey (ജൂലൈ 28, 2016). "Celine Dion Salutes Her Gabonese Imitator". Newsweek. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 21, 2017.
 130. Ptashnick, Victoria (ഓഗസ്റ്റ് 22, 2013). "Céline Dion joins Twitter". Toronto Star. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 2, 2014.
 131. Sandhu, Sukhdev (ഫെബ്രുവരി 2, 2008). "Learning to love Celine Dion". The Daily Telegraph. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 27, 2013.
 132. Barhat, Vikram Singh (മാർച്ച് 6, 2008). "Celine Dion: Taking Chances tour to heights". Gulf News. മൂലതാളിൽ നിന്നും മേയ് 17, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 20, 2013.
 133. 133.0 133.1 133.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: AC/DC (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 134. "Pladebranchen.08 offentliggøres i dag". IFPI Denmark. ഓഗസ്റ്റ് 27, 2009. ശേഖരിച്ചത് മേയ് 19, 2017.
 135. "AC/DC: Rock's 'kick in the guts'". BBC News. നവംബർ 6, 2014. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 20, 2016.
 136. McGreevy, Ronan (ജൂലൈ 1, 2015). "'AC/DC's music is the best antidepressant there is'". The Irish Times. ശേഖരിച്ചത് ഒക്ടോബർ 20, 2015.
 137. "AC/DC fans salute musical celebration of Bon Scott's wild life and times". The Scotsman. ജൂലൈ 16, 2011. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 19, 2013.
 138. Williams, Martin (ഡിസംബർ 20, 2008). "MSPs tell AC/DC ... We Salute You". The Herald of Glasgow. ശേഖരിച്ചത് ജനുവരി 19, 2013.
 139. 139.0 139.1 139.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: The Rolling Stones (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 140. Lawless, Jill; Dixon, Louise (ജൂലൈ 13, 2013). "Rolling Stones celebrate 50 years on stage". The Seattle Times. ശേഖരിച്ചത് നവംബർ 10, 2015.
 141. Serjeant, Jill (ഓഗസ്റ്റ് 2, 2012).