ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽബങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ച സംഗീതജ്ഞർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ലോകമെമ്പാടുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പി സംഗീത ആൽബങ്ങളും ഗാനങ്ങളും (Records) വിറ്റഴിച്ച സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയാണിത്.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 7.5 കോടി വിറ്റഴിച്ചവരാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്.

കലാകാരന്മാർ അവരുടെ വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ[തിരുത്തുക]

25 കോടിയും അതിലധികവും[തിരുത്തുക]

കലാകാരൻ രാജ്യം / മാർക്കറ്റ് കാലഘട്ടം Release-year of first charted record സംഗീത ശൈലി ലഭ്യമായ വിറ്റുവരവ്
(from available markets)[lower-alpha 1]
അവകാശപ്പെടുന്ന വിറ്റുവരവ്
The Beatles United Kingdom 1960–1970[1] 1962[1] Rock / Pop[1]

Total available certified units: 270.4 million
100 കോടി[26][27]
60 കോടി[28]
Elvis Presley United States 1954–1977[29] 1954[29] Rock and roll / Pop / Country[29]

Total available certified units: 211.5 million
100 കോടി[38][39]
60 കോടി[40]
Michael Jackson United States 1964–2009[41] 1971[41] Pop / Rock / Dance / Soul / R&B[41]

Total available certified units: 230 million
100 കോടി[52]
60 കോടി[53][54]
Madonna United States 1979–present[55] 1982[55] Pop / Dance / Electronica[55]

Total available certified units: 170.5 million
300 million[62][63]
275 million[64]
Elton John United Kingdom 1964–present[65] 1969[65] Pop / Rock[65]

Total available certified units: 167.6 million
300 million[67][68]
250 million[69][70]
Led Zeppelin United Kingdom 1968–1980[71] 1969[71] Hard rock / Blues rock / Folk rock[71]

Total available certified units: 139.5 million
300 million[75][76]
200 million[77][78]
Pink Floyd United Kingdom 1965–1996, 2014[79][80] 1967[79] Progressive rock / Psychedelic rock[79]

Total available certified units: 118.7 million
250 million[82][83]
200 million[84][85]
 • The column for certified sales above includes markets, the databases of which contain certifications representing figures of 100,000 and more.

20 കോടിയ്ക്കും 24.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[lower-alpha 1]
Claimed sales
റിഹാന Barbados
United States
2005–present[86] 2005[86] R&B / Pop / Dance / Hip-hop[86]

Total available certified units: 215.8 million
230 million[92]
200 million[93]
Mariah Carey United States 1988–present[94] 1990[94] R&B / Pop / Soul / Hip-hop[94]

Total available certified units: 134.7 million
200 million[98][99]
175 million[100][101]
സെലീൻ ഡിയോൺ Canada 1981–present[102] 1981[102] Pop[102]

Total available certified units: 124.4 million
200 million[108][109]
175 million[110][111]
AC/DC Australia 1973–present[112] 1975[112] Hard rock / Blues rock / Rock and roll[112]

Total available certified units: 112.8 million
200 million[113][114]
150 million[115][116]
Whitney Houston United States 1977–2012[117] 1984[117] R&B / Soul / Pop[117]

Total available certified units: 112.5 million
200 million[120][121]
170 million[122][123]
Queen United Kingdom 1971–present[124] 1973[124] Rock[124]

Total available certified units: 113.8 million
200 million[126][127]
150 million[128]
The Rolling Stones United Kingdom 1962–present[129] 1963[129] Rock / Blues rock / Pop [129]

Total available certified units: 96.6 million
200 million[130][131]
ABBA Sweden 1972–1982[132] 1972[132] Pop / Disco[132]

Total available certified units: 60.6 million
200 million[141][142]
100 million[143][144]

12 കോടിയ്ക്കും 19.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[lower-alpha 1]
Claimed sales
Taylor Swift United States 2006–present[145] 2006[145] Country / Country pop / Pop / Pop-rock[145]

Total available certified units: 151.5 million
170 million[146]
Garth Brooks United States 1989–present[147] 1989[147] Country[147]

Total available certified units: 156 million
160 million[148]
Eminem United States 1996–present[149] 1999[149] Hip-hop[149]

Total available certified units: 131.4 million
155 million[151]
Eagles United States 1971–1980, 1994–present[152] 1972[152] Rock[152]

Total available certified units: 129 million
150 million[154]
U2 Ireland 1976–present[155] 1980[155] Rock[155]

Total available certified units: 106.1 million
150 million[158]
Billy Joel United States 1964–present[159] 1971[159] Pop / Rock[159]

Total available certified units: 102.4 million
150 million[161]
Phil Collins United Kingdom 1980–2011, 2015–present[162] 1981[162] Rock / Progressive rock / Adult contemporary[162]

Total available certified units: 87.7 million
150 million[163]
Aerosmith United States 1970–present[164] 1973[164] Hard rock[164]

Total available certified units: 84.4 million
150 million[165]
Frank Sinatra United States 1935–1995[166] 1939[166] Pop / Swing[166]

Total available certified units: 37.1 million
150 million[167]
Barbra Streisand United States 1960–present[168] 1963[168] Pop / Adult contemporary[168]

Total available certified units: 97.4 million
145 million[169]
Bruno Mars United States 2004–present[170] 2010[170] Pop rock / R&B[170]

Total available certified units: 105.6 million
124 million[173]
Kanye West United States 1996–present[174] 2004[174] Hip-hop / Electronic / Pop rock[174]

Total available certified units: 100.6 million
121 million[177]
Bruce Springsteen United States 1972–present[178] 1973[178] Rock[178]

Total available certified units: 101.8 million
120 million[180]
Bee Gees United Kingdom
Australia[181][182]
1963–2003
2009–2012[183]
1963[183] Pop / Disco[183]

Total available certified units: 67.3 million
120 million[186]

10 കോടിയ്ക്കും 11.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[lower-alpha 1]
Claimed sales
Lady Gaga United States 2005–present[187] 2008[187] Pop / Dance / Electronic[187]

Total available certified units: 96.3 million
114 million[188]
Metallica United States 1981–present[189] 1983[189] Heavy metal / Thrash metal[189]

Total available certified units: 93.8 million
110 million[191]
Katy Perry United States 2001–present[192] 2008[192] Pop[192]

Total available certified units: 120 million
100 million[193]
Justin Bieber Canada
United States
2008–present[194] 2009[194] Pop / Teen pop, Dance pop[194]

Total available certified units: 110.3 million
100 million[195]
Adele United Kingdom 2006–present[196] 2008[196] Pop, soul[196]

Total available certified units: 101.8 million
100 million[197]
Jay Z United States 1996–present[198] 1996[198] Hip-hop[198]

Total available certified units: 91.6 million
100 million[199]
Bon Jovi United States 1983–present[200] 1983[200] Hard rock / Glam metal[200]

Total available certified units: 83.5 million
100 million[203]
Lil Wayne United States 1996–present[204] 1999[204] Hip-hop[204]

Total available certified units: 79.7 million
 • US: 77.7 million[2]
 • UK: 1.260 million[5]
 • AUS: 525,000[8]
 • CAN: 280,000[10]
100 million[205]
Britney Spears United States 1998–present[206] 1998[206] Pop / Dance / Dance-pop[206]

Total available certified units: 78.2 million
100 million[209]
Rod Stewart United Kingdom 1964–present[210] 1969[210] Rock / Pop[210]

Total available certified units: 77.8 million
100 million[211]
Fleetwood Mac United Kingdom
United States
1967–present[212] 1968[212] Rock / Pop[212]

Total available certified units: 75.4 million
100 million[215]
Guns N' Roses United States 1985–present[216] 1987[216] Hard rock / Heavy metal[216]

Total available certified units: 73.1 million
100 million[217]
George Strait United States 1981–present[218] 1984[218] Country[218]

Total available certified units: 72.8 million
100 million[219]
Backstreet Boys United States 1993–present[220] 1995[220] Pop[220]

Total available certified units: 71.4 million
100 million[222]
Neil Diamond United States 1966–present[223] 1966[223] Pop / Rock[223]

Total available certified units: 68.3 million
100 million[224]
Prince United States 1976–2016[225] 1978[225] Funk / R&B / Pop / Soul / Rock[225]

Total available certified units: 63.8 million
100 million[226]
Paul McCartney United Kingdom 1960–present[227] 1970[227] Rock[227]

Total available certified units: 60.6 million
100 million[230]
Kenny Rogers United States 1958–present[231] 1975[231] Country / Pop[231]

Total available certified units: 58.9 million
100 million[235]
Janet Jackson United States 1982–present[236] 1982[236] R&B / Pop[236]

Total available certified units: 52.1 million
100 million[237]
Julio Iglesias Spain 1968–present[238] 1968[238] Latin[238]

Total available certified units: 51 million
100 million[240]
Chicago United States 1967–present[241] 1969[241] Rock / Pop[241]

Total available certified units: 48.3 million
100 million[243]
The Carpenters United States 1969–1983[244] 1969[244] Pop[244]

Total available certified units: 46 million
100 million[246]
Bob Dylan United States 1959–present[247] 1963[247] Folk / Rock[247]

Total available certified units: 45.1 million
100 million[248]
Bryan Adams Canada 1979–present[249] 1979[249] Rock[249]

Total available certified units: 44.5 million
100 million[251]
Dire Straits United Kingdom 1977–1995[252] 1978[252] Rock [252]

Total available certified units: 44.4 million
100 million[253]
Def Leppard United Kingdom 1977–present[254] 1979[254] Hard rock / Heavy metal[254]

Total available certified units: 41.6 million
100 million[256]
Cher United States 1964–present[257] 1965[257] Pop / Rock / Dance / Folk[257]

Total available certified units: 40.4 million
100 million[262]
Lionel Richie United States 1968–present[263] 1981[263] Pop / R&B[263]

Total available certified units: 40.2 million
100 million[265]
Genesis United Kingdom 1967–1999
2006–present[266]
1969[266] Progressive rock / Pop rock[266]

Total available certified units: 39.9 million
100 million[267]
James Taylor United States 1968–present[268] 1970[268] Rock / Pop[268]

Total available certified units: 35.5 million
100 million[269]
Olivia Newton-John Australia 1966–present[270] 1966[270] Pop[270]

Total available certified units: 34.6 million
100 million[271]
Stevie Wonder United States 1961–present[272] 1962[272] Funk / R&B / Soul[272]

Total available certified units: 34.2 million
100 million[273]
Tina Turner United States 1955–present[274] 1975[274] Rock / Pop[274]

Total available certified units: 32.6 million
100 million[275]
Linda Ronstadt United States 1967–present[276] 1968[276] Rock / Folk / Country[276]

Total available certified units: 32.5 million
100 million[277]
Donna Summer United States 1968–2012[278] 1974[278] Pop / Disco / R&B[278]

Total available certified units: 30.8 million
100 million[279]
The Beach Boys United States 1961–present[280] 1962[280] Rock / Pop / Surf Rock[280]

Total available certified units: 30.5 million
100 million[281]
David Bowie United Kingdom 1962–2016[282] 1967[282] Art rock / Glam rock / Pop[282]

Total available certified units: 29.2 million
100 million[283]
The Who United Kingdom 1964–present[284] 1965[284] Rock / Hard rock[284]

Total available certified units: 26.7 million
100 million[285]
Barry White United States 1972–2003[286] 1973[286] R&B / Soul[286]

Total available certified units: 21.7 million
100 million[287]

8 കോടിയ്ക്കും 9.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[lower-alpha 1]
Claimed sales
Santana United States 1966–present[288] 1969[288] Rock[288] 90 million[289]
Earth, Wind & Fire United States 1969–present[290] 1971[290] Funk / R&B / Soul[290]

Total available certified units: 35.6 million
90 million[293]
Johnny Cash United States 1954–2003[294] 1956[294] Country/ Rock and roll/ Gospel[294]

Total available certified units: 30.4 million
90 million[295]
B'z Japan 1988–present[296] 1988[296] Rock / Pop rock / Hard rock[296]

Total available certified units: 85.4 million
86 million[297]
Beyoncé United States 1997–present[298] 2002[298][299] R&B / Pop[298]

Total available certified units: 76.3 million
85 million[303]
Shania Twain Canada 1993–present[304] 1993[304] Country pop[304]

Total available certified units: 73 million
85 million[305]
R.E.M. United States 1980–2011[306] 1983[306] Alternative rock[306]

Total available certified units: 42.2 million
85 million[307]
Coldplay United Kingdom 1996–present[308] 1999[308] Alternative rock, Pop rock, Pop[308]

Total available certified units: 69.3 million
80 million[309]
Flo Rida United States 2007–present[310] 2007[310] Hip-hop, Hip house, EDM[310]

Total available certified units: 68.9 million
80 million[311]
Ayumi Hamasaki Japan 1998–present[312] 1998[312] J-pop / Pop / dance / electronic[312]

Total available certified units: 64.3 million
80 million[313][314]
Van Halen United States 1978–present[315] 1978[315] Hard rock / Heavy metal[315]

Total available certified units: 64.3 million
80 million[316]
Red Hot Chili Peppers United States 1983–present[317] 1987[317] Funk rock / Alternative rock[317]

Total available certified units: 56.8 million
80 million[319]
Foreigner United States
United Kingdom
1976–present[320] 1977[320] Rock / Hard Rock[320]

Total available certified units: 49.6 million
80 million[321]
The Doors United States 1965–1973[322] 1967[322] Psychedelic rock[322]

Total available certified units: 46.9 million
80 million[323]
George Michael United Kingdom 1981–2016[324] 1984[324] Pop[324]

Total available certified units: 45.8 million
80 million[326]
Reba McEntire United States 1975–present[327] 1987[327] Country / Country Pop[327]

Total available certified units: 42.7 million
 • US: 41.9 million[2]
 • CAN: 850,000[10]
80 million[328]
Meat Loaf United States 1968–present[329] 1977[329] Rock / Hard rock[329]

Total available certified units: 41.7 million
80 million[331]
Barry Manilow United States 1973–present[332] 1973[332] Pop / Soft rock[332]

Total available certified units: 36.5 million
80 million[333]
Tom Petty United States 1976–present[334] 1977[334] Rock[334]

Total available certified units: 34.6 million
80 million[335]
Johnny Hallyday France 1957–present[336] 1960[336] Rock / Pop[336]

Total available certified units: 24.7 million
80 million[338]

7.5 കോടിയ്ക്കും കോടിയ്ക്കും 7.9 ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[lower-alpha 1]
Claimed sales
The Black Eyed Peas United States 1995–present[339] 1998[339] Hip-hop / R&B / Dance[339]

Total available certified units: 54.5 million
76 million[342]
Journey United States 1973–present[343] 1975[343] Rock / Soft rock[343]

Total available certified units: 62 million
75 million[345]
Kenny G United States 1982–present[346] 1984[346] Smooth jazz[346]

Total available certified units: 51.9 million
75 million[347]
Usher United States 1991–present[348] 1994[348] R&B / Pop[348]

Total available certified units: 50.2 million
75 million[349]
Enya Ireland 1982–present[350] 1987[350] New-age / Celtic[350]

Total available certified units: 50 million
75 million[354]
Robbie Williams United Kingdom 1990–present[355] 1996[355] Pop rock[355]

Total available certified units: 49.4 million
75 million[356]
Alabama United States 1972–present[357] 1980[357] Country / Pop rock[357]

Total available certified units: 48 million
 • US: 46.8 million[2]
 • CAN: 1.2 million[10]
75 million[358]
Nirvana United States 1987–1994[359] 1989[359] Grunge / Alternative rock[359]

Total available certified units: 45.3 million
75 million[361]
The Police United Kingdom 1977–1986
2007–2008[362]
1978[362] Pop / Rock[362]

Total available certified units: 38.7 million
75 million[366]
Bob Marley Jamaica 1962–1981[367] 1975[367] Reggae[367]

Total available certified units: 38.3 million
75 million[370]
Kiss United States 1972–present[371] 1974[371] Hard rock / Heavy metal[371]

Total available certified units: 27.8 million
75 million[372]
Aretha Franklin United States 1956–present[373] 1961[373] Soul / Jazz / Blues / R&B[373]

Total available certified units: 24.7 million
75 million[374]

See also[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]


ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "lower-alpha" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="lower-alpha"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള </ref> നൽകിയിട്ടില്ല

 1. 1.0 1.1 1.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: The Beatles (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 2.94 2.95 2.96 "RIAA: Searchable Database". Recording Industry Association of America. ശേഖരിച്ചത്: September 23, 2011.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 "RIAJ: Gold Disc Certifications" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; German Certification Database എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.67 5.68 5.69 5.70 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.78 5.79 5.80 5.81 5.82 5.83 5.84 5.85 5.86 5.87 5.88 5.89 5.90 5.91 5.92 5.93 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; BPI certifications എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 "InfoDisc: Les Certifications depuis 1973" [InfoDisc: Certifications from 1973]. Syndicat National de l'Édition Phonographique (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). InfoDisc.fr. ശേഖരിച്ചത്: March 4, 2016.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; SNEP certification database എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 8.56 8.57 8.58 8.59 8.60 8.61 8.62 8.63 8.64 8.65 8.66 8.67 8.68 8.69 8.70 8.71 8.72 8.73 8.74 8.75 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Australian Certifications എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 "Australia's Music Charts 1988–2010" (PDF). Australian Recording Industry Association. Moonlight Publishing. ശേഖരിച്ചത്: January 12, 2016.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58 10.59 10.60 10.61 10.62 10.63 10.64 10.65 10.66 10.67 10.68 10.69 10.70 10.71 10.72 10.73 10.74 10.75 10.76 10.77 10.78 10.79 10.80 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.87 10.88 10.89 10.90 10.91 10.92 10.93 10.94 10.95 10.96 "Music Canada: Gold & Platinum searchable database". Music Canada. ശേഖരിച്ചത്: July 1, 2014.
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 "ABPD: Certificados" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Associação Brasileira dos Produtores de Discos. ശേഖരിച്ചത്: July 9, 2015.
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; FIMI Certification Database എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Swedish Certifications എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 "PROMUSICAE Charts: Home > Weekly charts" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Productores de Música de España. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2013.
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1959–2002. Iberautor Promociones Culturales. pp. 928–939. ISBN 84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത്: 31 July 2013.
 16. 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Austrian Certifications എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 17. 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30 17.31 "Awards 1997–2003". Belgian Entertainment Association. Ultratop. ശേഖരിച്ചത്: February 4, 2011.
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 "Ultratop: Goud En Platina". Ultratop. ശേഖരിച്ചത്: February 4, 2011.
 19. 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58 19.59 19.60 "Hitparade.ch: Edelmetall". Schweizer Hitparade. Hung Medien. ശേഖരിച്ചത്: November 22, 2011. Note that the certifications for DVDs need to be retrieved by selecting the years at"http://hitparade.ch/awards.asp"
 20. 20.0 20.1 "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 01-2001)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 21. "Certificeringer marts – maj 2010". IFPI Denmark. May 31, 2010. ശേഖരിച്ചത്: September 29, 2016.
 22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Polish certification awards 1995-present എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 23. 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 23.33 23.34 23.35 "CAPIF: Discos de Oro y Platino". CAPIF. മൂലതാളിൽ നിന്നും August 20, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: May 1, 2012.
 24. 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 24.25 24.26 24.27 24.28 24.29 24.30 24.31 24.32 24.33 24.34 24.35 24.36 24.37 24.38 24.39 24.40 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45 24.46 24.47 24.48 24.49 24.50 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; New Zealand's Certifications എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 25. 25.00 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 25.07 25.08 25.09 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.19 25.20 25.21 25.22 25.23 25.24 25.25 25.26 25.27 25.28 25.29 25.30 25.31 25.32 25.33 25.34 25.35 25.36 25.37 "Radioscope: Latest Gold / Platinum Albums". Radioscope. മൂലതാളിൽ നിന്നും July 24, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: March 17, 2015.
 26. Staff Writers, CNNMoney.com (September 9, 2009). "Beatles' remastered box set, video game out". CNNMoney.com. ശേഖരിച്ചത്: December 1, 2011.
 27. Hotten, Russell (October 4, 2012). "The Beatles at 50: From Fab Four to fabulously wealthy". BBC News. ശേഖരിച്ചത്: January 28, 2013.
 28. Wyman, Bill (January 4, 2013). "Did 'Thriller' Really Sell a Hundred Million Copies". The New Yorker. ശേഖരിച്ചത്: June 20, 2016.
 29. 29.0 29.1 29.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: Elvis Presley (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 30. 30.00 30.01 30.02 30.03 30.04 30.05 30.06 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15 30.16 30.17 30.18 30.19 30.20 30.21 30.22 30.23 30.24 30.25 30.26 30.27 30.28 30.29 30.30 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1959–2002. Iberautor Promociones Culturales. pp. 913–929. ISBN 84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത്: 31 July 2013.
 31. 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.06 31.07 31.08 31.09 31.10 31.11 31.12 31.13 31.14 31.15 31.16 31.17 31.18 31.19 31.20 31.21 31.22 31.23 31.24 31.25 31.26 31.27 31.28 31.29 31.30 31.31 31.32 31.33 31.34 31.35 31.36 31.37 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1959–2002. Iberautor Promociones Culturales. pp. 940–952. ISBN 84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത്: 31 July 2013.
 32. 32.00 32.01 32.02 32.03 32.04 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 32.30 32.31 32.32 32.33 "Amprofon Certificaciones" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). AMPROFON. ശേഖരിച്ചത്: December 4, 2014.
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 "AMPROFON: Certificaciones 2016". AMPROFON. ശേഖരിച്ചത്: January 12, 2016.
 34. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 15-2001)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 35. 35.0 35.1 35.2 "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 01-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 36. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 43-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 37. 37.00 37.01 37.02 37.03 37.04 37.05 37.06 37.07 37.08 37.09 37.10 37.11 37.12 37.13 37.14 37.15 37.16 37.17 37.18 37.19 37.20 37.21 37.22 37.23 37.24 37.25 37.26 "Tilastot: Kulta- ja platinalevyt". Musiikkituottajat – IFPI Finland. Archived from the original on June 26, 2015. ശേഖരിച്ചത്: May 21, 2016.CS1 maint: Unfit url (link)
 38. "Albany VFW Post 584 to host night with Elvis Sunday". Albany Democrat-Herald. August 15, 2014. ശേഖരിച്ചത്: January 28, 2015.
 39. Shah, Sabir (February 11, 2015). "Pakistan is not lone target of extortion, gangster crimes". The News International of Pakistan. ശേഖരിച്ചത്: June 28, 2015.
 40. Salo, Jackie (August 15, 2015). "Elvis Presley Quotes: 10 Things He Said To Remember The Icon On Anniversary Of His Death". International Business Times. ശേഖരിച്ചത്: October 20, 2015.
 41. 41.0 41.1 41.2 Huey, Steve. "Allmusic: Michael Jackson (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 42. 42.00 42.01 42.02 42.03 42.04 42.05 42.06 42.07 42.08 42.09 42.10 42.11 42.12 42.13 42.14 42.15 42.16 42.17 42.18 42.19 42.20 42.21 42.22 42.23 "RIAJ: Digital Certifications" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 43. 43.00 43.01 43.02 43.03 43.04 43.05 43.06 43.07 43.08 43.09 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 43.16 43.17 43.18 43.19 43.20 43.21 43.22 43.23 43.24 43.25 43.26 43.27 43.28 43.29 43.30 43.31 43.32 43.33 43.34 "InfoDisc Les Certifications depuis 1973 (singles)". InfoDisc. ശേഖരിച്ചത്: March 4, 2016.
 44. "ARIA Report 6th July 2009 (Issue 1010)" (PDF). Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: April 4, 2013.
 45. "ARIA Report 13th July 2009 (Issue 1011)" (PDF). Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: April 4, 2013.
 46. "ARIA: ARIA Catalogue Albums Chart (19/01/2015)". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: January 17, 2015.
 47. 47.00 47.01 47.02 47.03 47.04 47.05 47.06 47.07 47.08 47.09 47.10 47.11 47.12 47.13 47.14 47.15 47.16 47.17 47.18 47.19 47.20 47.21 47.22 47.23 47.24 "Sverige Toplistan: Sök". Sverige Toplistan (ഭാഷ: സ്വീഡിഷ്). ശേഖരിച്ചത്: November 18, 2013.Note: To retrieve the certifications, type in artist's name in the box of "Sök", and then click on "Visa" of the desired album/single/video
 48. 48.00 48.01 48.02 48.03 48.04 48.05 48.06 48.07 48.08 48.09 48.10 48.11 48.12 48.13 48.14 48.15 48.16 48.17 48.18 48.19 48.20 48.21 48.22 48.23 48.24 48.25 48.26 48.27 48.28 48.29 48.30 48.31 48.32 48.33 48.34 48.35 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1959–2002. Iberautor Promociones Culturales. pp. 952–966. ISBN 84-8048-639-2. ശേഖരിച്ചത്: 31 July 2013.
 49. 49.00 49.01 49.02 49.03 49.04 49.05 49.06 49.07 49.08 49.09 49.10 49.11 49.12 49.13 "Hitlisten.nu". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 50. 50.00 50.01 50.02 50.03 50.04 50.05 50.06 50.07 50.08 50.09 50.10 50.11 50.12 50.13 "Guld og platin i august". IFPI Denmark. September 5, 2004. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 51. 51.00 51.01 51.02 51.03 51.04 51.05 51.06 51.07 51.08 51.09 51.10 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 "IFPI Denmark: Certificeringer". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 52. "Jackson was star the world could not ignore". CNN. June 26, 2009. ശേഖരിച്ചത്: September 2, 2009.
 53. "Michael Jackson: 100 facts about the king of pop". The Daily Telegraph. June 29, 2009. ശേഖരിച്ചത്: January 30, 2013.
 54. Agencies, China Daily (June 27, 2009). "50 facts about Michael Jackson that made him a legend". China Daily. ശേഖരിച്ചത്: September 11, 2015.
 55. 55.0 55.1 55.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Madonna (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 56. "ARIA Catalogue Albums Chart". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: October 6, 2012.
 57. "Australia's Music Charts 1988-210 (Madonna)" (PDF). Moonlight Publishing. ശേഖരിച്ചത്: December 25, 2015.
 58. 58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 "Guld og platin november/december/januar". IFPI Denmark. February 19, 2007. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 59. "IFPI Denmark: Certificeringer (Page 22)". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 60. "Guld og platin i marts". IFPI Denmark. April 13, 2006. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 61. "Guld & platin januar 2010". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത്: April 6, 2016.
 62. Mandle, Chris (July 23, 2015). "Madonna compares herself to Picasso, saying she's going to be creative until the day she dies". The Independent. ശേഖരിച്ചത്: January 8, 2016.
 63. Graff, Gary (September 28, 2015). "Madonna's Rebel Heart beats strong on latest tour". The Macomb Daily. ശേഖരിച്ചത്: March 5, 2016.
 64. "Madonna: healthy pop star admits to 'weakness' for sticky toffee pudding". The Daily Telegraph. September 9, 2011. ശേഖരിച്ചത്: April 22, 2013.
 65. 65.0 65.1 65.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Elton John (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 66. 66.0 66.1 66.2 66.3 "Forårets guld- og platincertificeringer". IFPI Denmark. June 13, 2007. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 67. Isern, Will (March 16, 2014). "Young and old flock to Pensacola arena to see music legend Elton John". Pensacola News Journal. ശേഖരിച്ചത്: May 16, 2014.
 68. Hebditch, Jon (June 19, 2015). "Sir Elton John to play Aberdeen this weekend". The Press and Journal of Scotland. ശേഖരിച്ചത്: December 22, 2015.
 69. Boyle, Jacqui (January 17, 2013). "Elton John to play at WSU's Nutter Center". Dayton Daily News. ശേഖരിച്ചത്: February 16, 2013.
 70. Kennedy, Mark (March 17, 2013). "Elton John, songtrack to my life". Chattanooga Times Free Press. ശേഖരിച്ചത്: February 16, 2013.
 71. 71.0 71.1 71.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Led Zeppelin (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 72. 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 "Certifications Albums – Année 2013" (PDF). Syndicat National de l'Édition Phonographique. ശേഖരിച്ചത്: March 3, 2014.
 73. "ARIA: ARIA Albums Chart (10/11/2014)". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: November 7, 2014.
 74. "The ARIA Report: ARIA Top 100 Albums – Week Commencing 10th August 2015" (PDF). Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: September 20, 2015.
 75. Morse, Steve (October 12, 2012). "'Celebration Day' for Led Zeppelin fans". Boston Globe. ശേഖരിച്ചത്: January 30, 2013.
 76. Green, Stephanie (July 23, 2013). "Led Zeppelin's Plant Tour Raises Reunion Hope: Review". Bloomberg News. ശേഖരിച്ചത്: May 16, 2014.
 77. Logue, Timothy (March 1, 2013). "Weekend: Delco man pens the real story behind Led Zeppelin's rise". Delaware County Daily Times. ശേഖരിച്ചത്: May 16, 2014.
 78. Barbrick, Greg (December 14, 2012). "Music DVD/CD Review: Led Zeppelin – Celebration Day". Seattle Post-Intelligencer. ശേഖരിച്ചത്: May 16, 2014.
 79. 79.0 79.1 79.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: Pink Floyd (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 80. Michaels, Sean (July 7, 2014). "Pink Floyd to release a new album in 2014, entitled The Endless River". The Guardian. ശേഖരിച്ചത്: January 2, 2015.
 81. "RIAJ: The Record: January 1995 (Page 6)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 82. Espinoza, Javier (September 5, 2013). "Magnificent Machines: How to Buy a Vintage Car". The Wall Street Journal. ശേഖരിച്ചത്: May 13, 2014.
 83. Ahmed, Tufayel (May 26, 2016). "Royal Mail Marks 50 Years of Pink Floyd With Special Stamps". Newsweek. ശേഖരിച്ചത്: August 13, 2016.
 84. Maslin, John (March 12, 2011). "Rock Star Coming To City Car Rally". Wanganui Chronicle. ശേഖരിച്ചത്: February 20, 2013.
 85. Drake, Hellen (June 9, 2009). "Iconic Pink Floyd Designer Exhibiting His Work In Ely". Ely Standard Newspaper. ശേഖരിച്ചത്: February 20, 2013.
 86. 86.0 86.1 86.2 Birchmeier, Jason. "Allmusic: Rihanna (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 26, 2013.
 87. 87.0 87.1 87.2 87.3 "AMPROFON: Certificaciones 2017". AMPROFON. ശേഖരിച്ചത്: January 18, 2017.
 88. "Guld og platin i marts (31/03/2008)". IFPI Denmark. March 31, 2008. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 89. "Guld og platin i september". IFPI Denmark. October 6, 2008. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 90. 90.0 90.1 90.2 90.3 "Certificeringer marts – maj 2010". IFPI Denmark. May 31, 2010. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 91. 91.00 91.01 91.02 91.03 91.04 91.05 91.06 91.07 91.08 91.09 91.10 91.11 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Irish certification-database എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
 92. Morris, Ronnie (March 19, 2015). "Barbados' precious stone". Barbados Today. ശേഖരിച്ചത്: March 10, 2016.
 93. Day, Liz (November 23, 2015). "Rihanna announces Cardiff gig for summer 2016 at the Millennium Stadium". Western Mail (Wales). ശേഖരിച്ചത്: January 22, 2017.
 94. 94.0 94.1 94.2 Ankeny, Jason. "Allmusic: Mariah Carey (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 95. 95.0 95.1 95.2 "年度別ミリオンセラー一覧 (Million Seller List by Year)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 96. "Australia's Music Charts 1988–2010 (Mariah Carey)" (PDF). Moonlight Publishing. ശേഖരിച്ചത്: December 25, 2015.
 97. "Hitlisten.nu: Album Top-4 (UGE 51-2016)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: January 18, 2016.
 98. Idato, Michael (May 4, 2014). "Mariah Carey: the passionate and elusive singer reveals her new album". The Sydney Morning Herald. ശേഖരിച്ചത്: May 13, 2014.
 99. Julie, Jackson (August 7, 2014). "Mariah Carey to hold solo concert in October". The Korea Herald. ശേഖരിച്ചത്: May 13, 2015.
 100. Reporter, AFP (January 5, 2012). "Mariah Carey asks fans to pray for sick husband". ABC News. ശേഖരിച്ചത്: May 22, 2014.
 101. Wheeler, Brad (February 10, 2010). "For Mariah Carey, the angel is in the details". The Globe and Mail. ശേഖരിച്ചത്: February 19, 2013.
 102. 102.0 102.1 102.2 Proefrock, Stacia. "Allmusic: Celine Dion (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 103. 年度別ミリオンセラー一覧 1995年 [1995 million-seller list] (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും November 3, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 104. 104.0 104.1 "RIAJ: Digital Certifications (July 2010)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും September 15, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 105. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 47-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 106. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 22-2008)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 107. "IFPI Denmark: Certificeringer". IFPI Denmark. IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത്: September 11, 2015.
 108. Ptashnick, Victoria (August 22, 2013). "Céline Dion joins Twitter". Toronto Star. ശേഖരിച്ചത്: February 2, 2014.
 109. Ritz, Ian (June 1, 2010). "Celine Dion Expecting Twins". The Epoch Times. ശേഖരിച്ചത്: February 16, 2013.
 110. Sandhu, Sukhdev (February 2, 2008). "Learning to love Celine Dion". The Daily Telegraph. ശേഖരിച്ചത്: January 27, 2013.
 111. Barhat, Vikram Singh (March 6, 2008). "Celine Dion: Taking Chances tour to heights". Gulf News. ശേഖരിച്ചത്: February 20, 2013.
 112. 112.0 112.1 112.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: AC/DC (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 113. Marchand, Francois (September 23, 2015). "Review: AC/DC thrill Vancouver fans at BC Place". The Vancouver Sun. ശേഖരിച്ചത്: October 20, 2015.
 114. McGreevy, Ronan (July 1, 2015). "'AC/DC's music is the best antidepressant there is'". The Irish Times. ശേഖരിച്ചത്: October 20, 2015.
 115. "Rock Giants AC/DC Accept The Inevitable And Agree To Make Their Music Available On iTunes". Canadian Broadcasting Corporation. November 19, 2012. ശേഖരിച്ചത്: January 19, 2013.
 116. Williams, Martin (December 20, 2008). "MSPs tell AC/DC ... We Salute You". The Herald of Glasgow. ശേഖരിച്ചത്: January 19, 2013.
 117. 117.0 117.1 117.2 Huey, Steve. "Allmusic: Whitney Houston (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 118. 118.0 118.1 118.2 "RIAJ: Digital Certifications (January 2014)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 119. "ARIA Top 100 Albums – Week Commencing 27th February 2012 Issue No.1148 (for single "I Will Always Love You" and albums "The Bodyguard Soundtrack", "Whitney Houston")" (PDF). Australian Recording Industry Association. February 27, 2012. ശേഖരിച്ചത്: January 19, 2013.
 120. Locker, Melissa (August 8, 2013). "Whitney Houston: 10 Career-Defining Moments". Time. ശേഖരിച്ചത്: October 15, 2013.
 121. Levine, Barry (January 24, 2015). "Four more who should be in the Hall of Fame". The Albany Herald. ശേഖരിച്ചത്: March 19, 2015.
 122. Thurston, Michael (February 12, 2012). "Music world stunned at Whitney Houston's death". The Australian. ശേഖരിച്ചത്: February 19, 2013.
 123. France-Presse, Agence (February 12, 2012). "Music world stunned at death of Whitney Houston, 48". Hürriyet Daily News. ശേഖരിച്ചത്: February 19, 2013.
 124. 124.0 124.1 124.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Queen (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 125. 年度別ミリオンセラー一覧 2004年 [2004 Million Seller List] (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും November 3, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 126. Castle, Jill (January 13, 2015). "The 20 Queen facts you can share with your mates at the Hydro". The Herald of Glasgow. ശേഖരിച്ചത്: January 25, 2015.
 127. Tolhurst, Alain (May 29, 2012). "Queen guitarist reveals Sidmouth inspiration". Sidmouth Herald. ശേഖരിച്ചത്: February 19, 2013.
 128. Fox, Emily (December 31, 2013). "Queen rocker Brian May reveals he is undergoing 'urgent tests' for cancer". Daily Express. ശേഖരിച്ചത്: February 1, 2014.
 129. 129.0 129.1 129.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: The Rolling Stones (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 130. Lawless, Jill; Dixon, Louise (July 13, 2013). "Rolling Stones celebrate 50 years on stage". The Seattle Times. ശേഖരിച്ചത്: November 10, 2015.
 131. McCall, Tris (October 16, 2012). "Maybe the last time? Rolling Stones set to rock Newark, London". The Star-Ledger. ശേഖരിച്ചത്: January 9, 2013.
 132. 132.0 132.1 132.2 Ankeny, Jason. "Allmusic: ABBA (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 24, 2013.
 133. "RIAJ: The Record: July 2001 (Gold Album-Page 8)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 134. "RIAJ: Gold and Platinum Database (February 2009)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും September 15, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 135. Nielsen Business Media, Inc (September 8, 1979). ABBA's Australian certifications at Billboard Magazine (September 8, 1979 issue). Billboard. ശേഖരിച്ചത്: April 25, 2010.
 136. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 25-2004)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 137. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 52-2008)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 138. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 52-2011)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 139. "The Official NZ Music Charts: Top 40 Albums (28 April 2014)". Recorded Music NZ. ശേഖരിച്ചത്: March 17, 2015.
 140. "The Official NZ Music Charts: Top 40 Albums (19 March 2007)". Recorded Music NZ. ശേഖരിച്ചത്: March 17, 2015.
 141. Trauth, Beti (February 28, 2012). "ABBA music enhances 'Mamma Mia!' at the Van Duzer". Times-Standard. ശേഖരിച്ചത്: April 19, 2013.
 142. Lengel, Kerry (January 1, 2014). "Review: 'Mamma Mia!' at ASU Gammage". The Arizona Republic. ശേഖരിച്ചത്: May 14, 2014.
 143. Murray, Philip (August 9, 2013). "ABBA Gold and the UK Bee Gees tribute acts to perform in Skegness". Skegness Standard Newspaper. ശേഖരിച്ചത്: May 13, 2014.
 144. "ABBA, Hollies, Genesis enter Rock Hall in NYC bash". The Register Citizen Newspaper. March 16, 2010. ശേഖരിച്ചത്: April 16, 2013.
 145. 145.0 145.1 145.2 Leahey, Andrew. "Allmusic: Taylor Swift (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 26, 2013.
 146. Wirt, John (July 8, 2015). "Superstar Taylor Swift encores in Tiger Stadium". The Advocate of Louisiana. ശേഖരിച്ചത്: July 8, 2015.
 147. 147.0 147.1 147.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Garth Brooks (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 148. Smith, Kelly (March 10, 2016). "Garth Brooks is back in Raleigh, doing 3 shows at PNC". The News & Observer. ശേഖരിച്ചത്: September 24, 2016.
 149. 149.0 149.1 149.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Eminem (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 26, 2013.
 150. "IFPI Denmark: Certificeringer (Page 17)". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 151. McAloon, Jonathan (July 15, 2015). "Letter from Eminem to Tupac's mother discovered". The Daily Telegraph. ശേഖരിച്ചത്: September 4, 2015.
 152. 152.0 152.1 152.2 Ruhlmann, William. "Allmusic: Eagles (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 153. 153.0 153.1 "ARIA: ARIA Albums Chart (19/01/2015)". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: January 17, 2015.
 154. Miller, Megan (November 14, 2013). "The Eagles return to Birmingham". The Tuscaloosa News. ശേഖരിച്ചത്: December 19, 2013.
 155. 155.0 155.1 155.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: U2 (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 156. "ARIA: ARIA Catalogue Albums Chart (22/09/2014)". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: September 20, 2014.
 157. "Pladebranchen.08 offentliggøres i dag". IFPI Denmark. November 2, 2005. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 158. McConnell, Daniel (June 9, 2013). "U2 'not feeling the love' over tax". Irish Independent. ശേഖരിച്ചത്: October 8, 2014.
 159. 159.0 159.1 159.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Billy Joel (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 160. "RIAJ: Digital Certifications (May 2009)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: April 14, 2012.
 161. Case, Wesley (January 29, 2015). "Billy Joel to perform at M&T Bank Stadium in July". The Baltimore Sun. ശേഖരിച്ചത്: October 15, 2015.
 162. 162.0 162.1 162.2 Ruhlmann, William. "Allmusic: Phil Collins (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 163. Payne, Ed (October 29, 2015). "Phil Collins' fans rejoice: Artist announces end of retirement". CNN. ശേഖരിച്ചത്: October 30, 2015.
 164. 164.0 164.1 164.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Aerosmith (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 165. DiGiacomo, Robert (August 27, 2014). "Aerosmith guitarist Perry tells all; band hits A.C. Sunday". The Press of Atlantic City. ശേഖരിച്ചത്: October 15, 2014.
 166. 166.0 166.1 166.2 Ruhlmann, William. "Allmusic: Frank Sinatra (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 167. Roberts, Kathaleen (December 6, 2015). "New Mexico musicians weigh in on performing with Frank Sinatra". Albuquerque Journal. ശേഖരിച്ചത്: June 28, 2016.
 168. 168.0 168.1 168.2 Ruhlmann, William. "Allmusic: Barbra Streisand (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 169. Brown, Helen (June 2, 2013). "Barbra Streisand, O2 Arena, review". The Daily Telegraph. ശേഖരിച്ചത്: June 24, 2013.
 170. 170.0 170.1 170.2 Jeffries, David. "Allmusic: Bruno Mars (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: January 26, 2015.
 171. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 12-2011)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: January 26, 2015.
 172. "PARI: List of PARI Gold, Platinum & Diamond Awardees". Philippine Association of the Record Industry. PARI. ശേഖരിച്ചത്: August 30, 2015.
 173. "Swon Brothers live watch party at Hard Rock Hotel & Casino for the finale of The Voice season 4". KJRH-TV. July 18, 2013. ശേഖരിച്ചത്: November 30, 2016.
 174. 174.0 174.1 174.2 Birchmeier, Jason. "Allmusic: Kanye West (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: May 27, 2014.
 175. "RIAJ: Gold/Platinum database: October 2010" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. മൂലതാളിൽ നിന്നും September 15, 2013-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 176. "Hitlisten.nu: Track Top-40 (Uge 01-2009)". Tracklisten. Hitlisten.nu. ശേഖരിച്ചത്: April 10, 2015.
 177. Cobb, Chris (July 11, 2015). "Bluesfest review: Twenty minutes late, Kanye West still captures massive crowd". Ottawa Citizen. ശേഖരിച്ചത്: July 25, 2015.
 178. 178.0 178.1 178.2 Ruhlmann, William. "Allmusic: Bruce Springsteen (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 179. "Guld og platin i april". IFPI Denmark. May 27, 2009. ശേഖരിച്ചത്: June 6, 2014.
 180. Boyd, Brian (January 10, 2014). "Springsteen has high hopes for radical marketing wheeze". The Irish Times. ശേഖരിച്ചത്: February 19, 2014.
 181. Colin Larkin (27 May 2011). The Encyclopedia of Popular Music. Omnibus Press. p. 448.
 182. Maury Dean (2003). Rock 'N' Roll Gold Rush. Algora Publishing. p. 283.
 183. 183.0 183.1 183.2 Eder, Bruce. "Allmusic: Bee Gees (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 25, 2013.
 184. "RIAJ: The Record: July 1996 (Page 5)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 185. "RIAJ: The Record: November 1996 (Page 4)" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത്: November 8, 2015.
 186. Music Blog, The L.A. Times (May 20, 2012). "Robin Gibb dead: Bee Gees singer, 62, had battled cancer". Los Angeles Times. ശേഖരിച്ചത്: February 22, 2013.
 187. 187.0 187.1 187.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Lady Gaga (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: September 9, 2013.
 188. Barr, Gordon (November 20, 2014). "Lady Gaga: We chart her career as she prepares for Metro Radio Arena concert". Evening Chronicle. ശേഖരിച്ചത്: October 12, 2015.
 189. 189.0 189.1 189.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Metallica (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: August 26, 2013.
 190. 190.0 190.1 "ARIA: ARIA Catalogue Albums Chart (07/10/2013)". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത്: September 6, 2014.
 191. Bunbury, Stephanie (October 11, 2013). "Metallica's story of ego and indulgence: Metallica Through the Never". The Sydney Morning Herald. ശേഖരിച്ചത്: May 13, 2014.
 192. 192.0 192.1 192.2 Leahey, Andrew. "Allmusic: Katy Perry (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: March 5, 2014.
 193. Adejobi, Alicia (September 13, 2016). "How Katy Perry became the most-followed celebrity on Twitter with 92.7 million fans". International Business Times. ശേഖരിച്ചത്: September 15, 2016.
 194. 194.0 194.1 194.2 Collar, Matt. "Allmusic: Justin Bieber (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: March 24, 2016.
 195. Vincent, Alice (August 21, 2016). "Justin Bieber disappoints with 'hungover' performance at V Festival". The Daily Telegraph. ശേഖരിച്ചത്: January 13, 2017.
 196. 196.0 196.1 196.2 Jeffries, Davis. "Allmusic: Adele (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: December 4, 2015.
 197. Kot, Greg (July 11, 2016). "Adele's best conversation is with her band at United Center". Chicago Tribune. ശേഖരിച്ചത്: July 11, 2016.
 198. 198.0 198.1 198.2 Birchmeier, Jason. "Allmusic: Jay-Z (Biography)". AllMusic. ശേഖരിച്ചത്: February 20, 2014.
 199. Pagliery, Jose (January 30, 2015). "Jay-Z to buy music streaming Aspiro for $56 million". CNN. ശേഖരിച്ചത്: February 3, 2015.