ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽബങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ച സംഗീതജ്ഞർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലോകമെമ്പാടുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പി സംഗീത ആൽബങ്ങളും ഗാനങ്ങളും (Records) വിറ്റഴിച്ച സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയാണിത്.ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 7.5 കോടി വിറ്റഴിച്ചവരാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്.

കലാകാരന്മാർ അവരുടെ വിറ്റുവരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ[തിരുത്തുക]

25 കോടിയും അതിലധികവും[തിരുത്തുക]

കലാകാരൻ രാജ്യം / മാർക്കറ്റ് കാലഘട്ടം Release-year of first charted record സംഗീത ശൈലി ലഭ്യമായ വിറ്റുവരവ്
(from available markets)[i]
അവകാശപ്പെടുന്ന വിറ്റുവരവ്
The Beatles United Kingdom 1960–1970[1] 1962[1] Rock / Pop[1]

Total available certified units: 277.6 million
1 billion[29][30]
600 million[31]
Michael Jackson United States 1964–2009[32] 1971[32] Pop / Rock / Dance / Soul / R&B[32]

Total available certified units: 231 million
1 billion[46][47]
600 million[48][49]
Elvis Presley United States 1954–1977[50] 1954[50] Rock and roll / Pop / Country[50]

Total available certified units: 224.6 million
600 million[55][56]
500 million[57]
Madonna United States 1979–present[58] 1982[58] Pop / Dance / Electronica[58]

Total available certified units: 173.5 million
300 million[64][65]
275 million[66]
Elton John United Kingdom 1964–present[67] 1969[67] Pop / Rock[67]

Total available certified units: 184.5 million
300 million[70][71]
250 million[72][73]
Led Zeppelin United Kingdom 1968–1980[74] 1969[74] Hard rock / Blues rock / Folk rock[74]

Total available certified units: 140.1 million
300 million[78][79]
200 million[80][81]
Rihanna Barbados
United States
2005–present[82] 2005[82] R&B / Pop / Dance / Hip-hop[82]

Total available certified units: 269.4 million
250 million[88][89]
230 million[90][91]
Pink Floyd United Kingdom 1965–1996, 2014[92][93] 1967[92] Progressive rock / Psychedelic rock[92]

Total available certified units: 120.7 million
250 million[95][96]
200 million[97]
 • The column for certified sales includes markets, the databases of which contain certifications representing figures of 100,000 and more.

20 കോടിയ്ക്കും 24.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[i]
Claimed sales
Eminem United States 1996–present[98] 1999[98] Hip-hop[98]

Total available certified units: 226.7 million
220 million[99][100]
Taylor Swift United States 2006–present[101] 2006[101] Pop / Pop rock / Country / Country pop / [101]

Total available certified units: 202.4 million
200 million[103]
175 million[104]
Queen United Kingdom 1971–present[105] 1973[105] Rock[105]

Total available certified units: 141.2 million
200 million[107]
170 million[108]
Mariah Carey United States 1988–present[109] 1990[109] R&B / Pop / Soul / Hip-hop[109]

Total available certified units: 140.6 million
200 million[113][114]
175 million[115][116]
Whitney Houston United States 1977–2012[117] 1984[117] R&B / Soul / Pop[117]

Total available certified units: 132.2 million
200 million[120][121]
170 million[122][123]
Celine Dion Canada 1981–present[124] 1981[124] Pop[124]

Total available certified units: 130 million
200 million[129][130]
175 million[131][132]
AC/DC Australia 1973–present[133] 1975[133] Hard rock / Blues rock / Rock and roll[133]

Total available certified units: 115.5 million
200 million[135][136]
150 million[137][138]
The Rolling Stones United Kingdom 1962–present[139] 1963[139] Rock / Blues rock [139]

Total available certified units: 99.3 million
200 million[140][141]

12 കോടിയ്ക്കും 19.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[i]
Claimed sales
Garth Brooks United States 1989–present[142] 1989[142] Country[142]

Total available certified units: 156.1 million
160 million[144]
Ed Sheeran United Kingdom 2004–present[145] 2011[145] Pop / Folk pop [145]

Total available certified units: 161.9 million
 • US: 76.5 million[2]
 • JPN: 350,000[3][33]
 • GER: 8.6 million[4]
 • UK: 44.660 million[5]
 • FRA: 1.691 million[7]
 • CAN: 9.240 million[8]
 • AUS: 8.750 million[9]
 • NLD: 330,000[12]
 • ITA: 2.940 million[13]
 • SPA: 920,000[14]
 • SWE: 1.360 million[41]
 • DEN: 3.050 million[19]
 • SWI: 655,000[20]
 • MEX: 180,000[44]
 • BEL: 685,000[24]
 • AUT: 370,000[25]
 • POL: 360,000[26]
 • NZ: 1.320 million[27]
150 million[146]
Eagles United States 1971–1980, 1994–present[147] 1972[147] Rock[147]

Total available certified units: 149.6 million
150 million[149]
Billy Joel United States 1964–present[150] 1971[150] Pop / Rock[150]

Total available certified units: 118.2 million
150 million[152]
U2 Ireland 1976–present[153] 1980[153] Rock[153]

Total available certified units: 109.7 million
150 million[156]
Phil Collins United Kingdom 1980–2011, 2015–present[157] 1981[157] Rock / Progressive rock / Adult contemporary[157]

Total available certified units: 89.9 million
150 million[159]
Aerosmith United States 1970–present[160] 1973[160] Hard rock[160]

Total available certified units: 85.6 million
150 million[162]
ABBA Sweden 1972–1982[163] 1972[163] Pop / Disco[163]

Total available certified units: 63.7 million
150 million[172]
100 million[173]
Frank Sinatra United States 1935–1995[174] 1939[174] Pop / Swing[174]

Total available certified units: 37.7 million
150 million[176]
Barbra Streisand United States 1960–present[177] 1963[177] Pop / Adult contemporary[177]

Total available certified units: 98.2 million
145 million[178]
Justin Bieber Canada
United States
2008–present[179] 2009[179] Pop / Teen pop, Dance pop[179]

Total available certified units: 156.2 million
140 million[180]
Bruce Springsteen United States 1972–present[181] 1973[181] Rock[181]

Total available certified units: 103.2 million
135 million[183]
Kanye West United States 1996–present[184] 2004[184] Hip-hop / Electronic / Pop rock[184]

Total available certified units: 133.3 million
132 million[187]
Bruno Mars United States 2004–present[188] 2010[188] Pop rock / R&B[188]

Total available certified units: 154.9 million
130 million[191]
Lady Gaga United States 2005–present[192] 2008[192] Pop / Dance / Electronic[192]

Total available certified units: 110 million
124 million[193]
Metallica United States 1981–present[194] 1983[194] Heavy metal / Thrash metal[194]

Total available certified units: 101.7 million
120 million[196]
Bee Gees United Kingdom
Australia[197][198]
1963–2003
2009–2012[199]
1963[199] Pop / Disco[199]

Total available certified units: 69.3 million
120 million[202]

10 കോടിയ്ക്കും 11.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[i]
Claimed sales
Drake Canada 2001–present[203] 2009[203] Hip-hop / R&B / Pop[203]

Total available certified units: 267.4 million
107 million[205]
Maroon 5 United States 1994–present[206] 2002[206] Pop rock / Funk rock / Dance-pop[206]

Total available certified units: 112.7 million
101 million[207]
Katy Perry United States 2001–present[208] 2008[208] Pop[208]

Total available certified units: 139.2 million
100 million[209]
Jay-Z United States 1996–present[210] 1996[210] Hip-hop[210]

Total available certified units: 109.7 million
100 million[211]
Adele United Kingdom 2006–present[212] 2008[212] Pop, soul[212]

Total available certified units: 108.2 million
100 million[213]
Chris Brown United States 2005–present[214] 2005[214] Pop / R&B, Hip-hop [214]

Total available certified units: 108 million
100 million[215]
Lil Wayne United States 1996–present[216] 1999[216] Hip-hop[216]

Total available certified units: 102.3 million
 • US: 97.7 million[2]
 • GER: 300,000[4]
 • UK: 3.1 million[5]
 • FRA: 100,000[7]
 • CAN: 320,000[8]
 • AUS: 630,000[9]
100 million[217]
Beyoncé United States 1997–present[218] 2002[218][219] R&B / Pop[218]

Total available certified units: 93.1 million
100 million[223]
Coldplay United Kingdom 1996–present[224] 1999[224] Alternative rock, Pop rock, Pop[224]

Total available certified units: 86.6 million
100 million[225]
B'z Japan 1988–present[226] 1988[226] Rock / Pop rock / Hard rock[226]

Total available certified units: 85.9 million
100 million[227]
Bon Jovi United States 1983–present[228] 1983[228] Hard rock / Glam metal[228]

Total available certified units: 85.4 million
100 million[231]
Linkin Park United States 1996–present[232] 2000[232] Alternative rock / Nu metal / Rap rock[232]

Total available certified units: 85.4 million
100 million[233]
Fleetwood Mac United Kingdom
United States
1967–present[234] 1968[234] Rock / Pop[234]

Total available certified units: 83.2 million
100 million[237]
Britney Spears United States 1998–present[238] 1998[238] Pop / Dance / Dance-pop[238]

Total available certified units: 82.7 million
100 million[240]
Rod Stewart United Kingdom 1964–present[241] 1969[241] Rock / Pop[241]

Total available certified units: 80.2 million
100 million[242]
Backstreet Boys United States 1993–present[243] 1995[243] Pop[243]

Total available certified units: 76.5 million
100 million[247]
Guns N' Roses United States 1985–present[248] 1987[248] Hard rock / Heavy metal[248]

Total available certified units: 76.9 million
100 million[250]
George Strait United States 1981–present[251] 1984[251] Country[251]

Total available certified units: 72.8 million
 • US: 72.150 million[2]
 • CAN: 705,000[8]
100 million[252]
Eric Clapton United Kingdom 1962–present[253] 1970[253] Rock, Blues[253]

Total available certified units: 70.7 million
100 million[254]
Neil Diamond United States 1966–present[255] 1966[255] Pop / Rock[255]

Total available certified units: 68.9 million
100 million[257]
Santana United States 1966–present[258] 1969[258] Rock[258]

Total available certified units: 65.3 million
100 million[259]
Prince United States 1976–2016[260] 1978[260] Funk / R&B / Pop / Soul / Rock[260]

Total available certified units: 65.1 million
100 million[261]
Kenny Rogers United States 1958–present[262] 1975[262] Country / Pop[262]

Total available certified units: 61.6 million
100 million[266]
Paul McCartney United Kingdom 1960–present[267] 1970[267] Rock[267]

Total available certified units: 61.6 million
100 million[269]
Simon & Garfunkel United States 1956–2004[270] 1964[270] Folk rock[270]

Total available certified units: 59.7 million
100 million[271]
Janet Jackson United States 1982–present[272] 1982[272] R&B / Pop[272]

Total available certified units: 52.5 million
100 million[273]
Julio Iglesias Spain 1968–present[274] 1968[274] Latin[274]

Total available certified units: 51.2 million
100 million[276]
Chicago United States 1967–present[277] 1969[277] Rock / Pop[277]

Total available certified units: 48.4 million
100 million[279]
Dire Straits United Kingdom 1977–1995[280] 1978[280] Rock [280]

Total available certified units: 47.3 million
100 million[281]
Bob Dylan United States 1959–present[282] 1963[282] Folk / Rock[282]

Total available certified units: 45.7 million
100 million[283]
Def Leppard United Kingdom 1977–present[284] 1979[284] Hard rock / Heavy metal[284]

Total available certified units: 42.3 million
100 million[286]
Cher United States 1964–present[287] 1965[287] Pop / Rock / Dance / Folk[287]

Total available certified units: 41.3 million
100 million[293]
Genesis United Kingdom 1967–1999
2006–present[294]
1969[294] Progressive rock / Pop rock[294]

Total available certified units: 40.2 million
100 million[295]
Olivia Newton-John Australia 1966–present[296] 1966[296] Pop[296]

Total available certified units: 35.9 million
100 million[298]
James Taylor United States 1968–present[299] 1970[299] Rock / Pop[299]

Total available certified units: 36.1 million
100 million[300]
Stevie Wonder United States 1961–present[301] 1962[301] Funk / R&B / Soul[301]

Total available certified units: 35.5 million
100 million[302]
David Bowie United Kingdom 1962–2016[303] 1967[303] Art rock / Glam rock / Pop[303]

Total available certified units: 34.8 million
100 million[304]
Tina Turner United States 1955–present[305] 1975[305] Rock / Pop[305]

Total available certified units: 33.8 million
100 million[306]
Linda Ronstadt United States 1967–present[307] 1968[307] Rock / Folk / Country[307]

Total available certified units: 33.2 million
100 million[308]
Donna Summer United States 1968–2012[309] 1974[309] Pop / Disco / R&B[309]

Total available certified units: 31 million
100 million[310]
The Beach Boys United States 1961–present[311] 1962[311] Rock / Pop / Surf Rock[311]

Total available certified units: 30.7 million
100 million[312]
The Who United Kingdom 1964–present[313] 1965[313] Rock / Hard rock[313]

Total available certified units: 27.6 million
100 million[314]
Barry White United States 1972–2003[315] 1973[315] R&B / Soul[315]

Total available certified units: 21.7 million
100 million[316]

8 കോടിയ്ക്കും 9.9 കോടിയ്ക്കും ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[i]
Claimed sales
Shania Twain Canada 1993–present[317] 1993[317] Country pop[317]

Total available certified units: 77.4 million
90 million[318]
Pink United States 1995–present[319] 2000[319] Pop, Pop rock, R&B[319]

Total available certified units: 73.1 million
90 million[320]
The Carpenters United States 1969–1983[321] 1969[321] Pop[321]

Total available certified units: 46.1 million
90 million[323]
Lionel Richie United States 1968–present[324] 1981[324] Pop / R&B[324]

Total available certified units: 41 million
90 million[326]
Earth, Wind & Fire United States 1969–present[327] 1971[327] Funk / R&B / Soul[327]

Total available certified units: 36.4 million
90 million[330]
Johnny Cash United States 1954–2003[331] 1956[331] Country / Rock and roll / Gospel[331]

Total available certified units: 31.1 million
90 million[332]
Justin Timberlake United States 1992–present[333] 2002[333] Pop, R&B, Neo soul[333]

Total available certified units: 68.4 million
88 million[334]
Nicki Minaj United States 2008–present[335] 2010[335] Hip-hop, Pop[335]

Total available certified units: 97.9 million
85 million[336]
R.E.M. United States 1980–2011[337] 1983[337] Alternative rock[337]

Total available certified units: 43.3 million
85 million[338]
Flo Rida United States 2007–present[339] 2007[339] Hip-hop, Hip house, EDM[339]

Total available certified units: 77.8 million
80 million[340]
Van Halen United States 1978–present[341] 1978[341] Hard rock / Heavy metal[341]

Total available certified units: 64.7 million
80 million[342]
Ayumi Hamasaki Japan 1998–present[343] 1998[343] J-pop / Pop / dance / electronic[343]

Total available certified units: 64.3 million
80 million[344][345]
Red Hot Chili Peppers United States 1983–present[346] 1987[346] Funk rock / Alternative rock[346]

Total available certified units: 60.8 million
80 million[348]
Foreigner United States
United Kingdom
1976–present[349] 1977[349] Rock / Hard Rock[349]

Total available certified units: 49.3 million
80 million[350]
George Michael United Kingdom 1981–2016[351] 1984[351] Pop[351]

Total available certified units: 49.9 million
80 million[353]
The Doors United States 1965–1973[354] 1967[354] Psychedelic rock[354]

Total available certified units: 48.2 million
80 million[355]
Meat Loaf United States 1968–present[356] 1977[356] Rock / Hard rock[356]

Total available certified units: 45.1 million
80 million[357]
Reba McEntire United States 1975–present[358] 1987[358] Country / Country Pop[358]

Total available certified units: 42.7 million
 • US: 41.9 million[2]
 • CAN: 850,000[8]
80 million[359]
Tom Petty United States 1976–2017[360] 1977[360] Rock[360]

Total available certified units: 34.7 million
 • US: 31.250 million[2]
 • GER: 500,000[4]
 • UK: 1.060 million[5]
 • CAN: 1.7 million[8]
 • SWE: 200,000[i][16]
80 million[361]
Johnny Hallyday France 1957–2017[362] 1960[362] Rock / Pop[362]

Total available certified units: 27.9 million
80 million[364]

7.5 കോടിയ്ക്കും കോടിയ്ക്കും 7.9 ഇടയിൽ[തിരുത്തുക]

Artist Country / Market Period active Release-year of first charted record Genre Total certified units
(from available markets)[i]
Claimed sales
The Black Eyed Peas United States 1995–present[365] 1998[365] Hip-hop / R&B / Dance[365]

Total available certified units: 59.4 million
76 million[366]
Journey United States 1973–present[367] 1975[367] Rock / Soft rock[367]

Total available certified units: 62.7 million
75 million[369]
Tim McGraw United States 1990–present[370] 1994[370] Country[370]

Total available certified units: 61.8 million
 • US: 60.150 million[2]
 • UK: 200,000[5]
 • CAN: 1.535 million[8]
75 million[371]
Usher United States 1991–present[372] 1994[372] R&B / Pop[372]

Total available certified units: 58.9 million
75 million[373]
Christina Aguilera United States 1993–present[374] 1999[374] R&B / Pop / Rock[374]

Total available certified units: 58.2 million
75 million[375]
R. Kelly United States 1989–present[376] 1991[376] R&B / Soul / Hip-hop[376]

Total available certified units: 55.9 million
75 million[377]
Robbie Williams United Kingdom 1990–present[378] 1996[378] Pop rock[378]

Total available certified units: 54 million
75 million[379]
Shakira Colombia 1988–present[380] 1995[380] Latin pop / Pop/ Pop rock[380]

Total available certified units: 52.3 million
75 million[381]
Kenny G United States 1982–present[382] 1984[382] Smooth jazz[382]

Total available certified units: 52.1 million
75 million[383]
Tupac Shakur United States 1991–1996[384] 1991[384] Hip-hop[384]

Total available certified units: 52.19 million
75 million[386]
Enya Ireland 1982–present[387] 1987[387] New-age / Celtic[387]

Total available certified units: 51.2 million
75 million[391]
Alabama United States 1972–present[392] 1980[392] Country / Pop rock[392]

Total available certified units: 48 million
 • US: 46.8 million[2]
 • CAN: 1.2 million[8]
75 million[393]
Nirvana United States 1987–1994[394] 1990[394] Grunge / Alternative rock[394]

Total available certified units: 47.9 million
75 million[397]
Bryan Adams Canada 1979–present[398] 1979[398] Rock[398]

Total available certified units: 47.3 million
75 million[400]
Bob Seger United States 1961–present[401] 1969[401] Rock / Pop rock / Rock and Roll[401]

Total available certified units: 47.2 million
75 million[402]
Bob Marley Jamaica 1962–1981[403] 1975[403] Reggae[403]

Total available certified units: 42 million
75 million[406]
The Police United Kingdom 1977–1986
2007–2008[407]
1978[407] Pop / Rock[407]

Total available certified units: 39.6 million
75 million[408]
Barry Manilow United States 1973–present[409] 1973[409] Pop / Soft rock[409]

Total available certified units: 36.5 million
75 million[410]
Kiss United States 1972–present[411] 1974[411] Hard rock / Heavy metal[411]

Total available certified units: 28 million
75 million[412]
Aretha Franklin United States 1956–2018[413] 1961[413] Soul / Jazz / Blues / R&B[413]

Total available certified units: 25.7 million
75 million[414]

See also[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 1.119 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.125 1.126 1.127 1.128 1.129 1.130 1.131 1.132 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.143 1.144 1.145 1.146 1.147 1.148 1.149 1.150 1.151 1.152 1.153 1.154 1.155 1.156 1.157 1.158 1.159 1.160 1.161 1.162 1.163 1.164 1.165 1.166 1.167 1.168 1.169 1.170 1.171 1.172 1.173 1.174 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.199 1.200 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206 1.207 1.208 1.209 1.210 1.211 1.212 1.213 1.214 1.215 1.216 1.217 1.218 1.219 1.220 1.221 1.222 1.223 1.224 1.225 1.226 1.227 1.228 1.229 1.230 1.231 1.232 1.233 1.234 1.235 1.236 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248 1.249 1.250 1.251 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.257 1.258 1.259 1.260 1.261 1.262 1.263 1.264 1.265 1.266 1.267 1.268 1.269 1.270 1.271 1.272 1.273 1.274 1.275 1.276 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.283 1.284 1.285 1.286 1.287 1.288 1.289 1.290 1.291 1.292 1.293 1.294 1.295 1.296 1.297 1.298 1.299 1.300 1.301 1.302 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.308 1.309 1.310 1.311 1.312 1.313 1.314 1.315 1.316 1.317 1.318 1.319 1.320 1.321 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.327 1.328 1.329 1.330 1.331 1.332 1.333 1.334 1.335 1.336 1.337 1.338 1.339 1.340 1.341 1.342 1.343 1.344 1.345 1.346 1.347 1.348 1.349 1.350 1.351 1.352 1.353 1.354 1.355 1.356 1.357 1.358 1.359 1.360 1.361 1.362 1.363 1.364 1.365 1.366 1.367 1.368 1.369 1.370 1.371 1.372 1.373 1.374 1.375 1.376 1.377 1.378 1.379 1.380 1.381 1.382 1.383 1.384 1.385 1.386 1.387 1.388 1.389 1.390 1.391 1.392 1.393 1.394 1.395 1.396 1.397 1.398 1.399 1.400 1.401 1.402 1.403 1.404 1.405 1.406 1.407 1.408 1.409 1.410 1.411 1.412 1.413 1.414 1.415 1.416 1.417 1.418 1.419 1.420 1.421 1.422 1.423 1.424 1.425 1.426 1.427 1.428 1.429 1.430 1.431 1.432 1.433 1.434 1.435 1.436 1.437 1.438 1.439 1.440 1.441 1.442 1.443 1.444 1.445 1.446 1.447 1.448 1.449 1.450 1.451 1.452 1.453 1.454 1.455 1.456 1.457 1.458 1.459 1.460 1.461 1.462 1.463 1.464 1.465 1.466 1.467 1.468 1.469 1.470 1.471 1.472 1.473 1.474 1.475 1.476 1.477 1.478 1.479 1.480 1.481 1.482 1.483 1.484 1.485 1.486 1.487 1.488 1.489 1.490 1.491 1.492 1.493 1.494 1.495 1.496 1.497 1.498 1.499 1.500 1.501 1.502 1.503 1.504 1.505 1.506 1.507 1.508 1.509 1.510 1.511 1.512 1.513 1.514 1.515 1.516 1.517 1.518 1.519 1.520 1.521 1.522 1.523 1.524 1.525 1.526 1.527 1.528 1.529 1.530 1.531 1.532 1.533 1.534 1.535 1.536 1.537 1.538 1.539 1.540 1.541 1.542 1.543 1.544 1.545 1.546 1.547 1.548 1.549 1.550 1.551 1.552 1.553 1.554 1.555 1.556 1.557 1.558 1.559 1.560 1.561 1.562 1.563 1.564 1.565 1.566 1.567 1.568 1.569 1.570 1.571 1.572 1.573 1.574 1.575 1.576 1.577 1.578 1.579 1.580 1.581 1.582 1.583 1.584 1.585 1.586 1.587 1.588 1.589 1.590 1.591 1.592 1.593 1.594 1.595 1.596 1.597 1.598 1.599 1.600 1.601 1.602 1.603 1.604 1.605 1.606 1.607 1.608 1.609 1.610 1.611 1.612 1.613 1.614 1.615 1.616 1.617 1.618 1.619 1.620 1.621 1.622 1.623 1.624 1.625 1.626 1.627 1.628 1.629 1.630 1.631 1.632 1.633 1.634 1.635 1.636 1.637 1.638 1.639 1.640 1.641 1.642 1.643 1.644 1.645 1.646 1.647 1.648 1.649 1.650 1.651 1.652 1.653 1.654 1.655 1.656 1.657 1.658 1.659 1.660 1.661 1.662 1.663 1.664 1.665 1.666 1.667 1.668 1.669 1.670 1.671 1.672 1.673 1.674 1.675 1.676 1.677 1.678 1.679 1.680 1.681 1.682 1.683 1.684 1.685 1.686 1.687 1.688 1.689 1.690 1.691 1.692 1.693 1.694 1.695 1.696 1.697 1.698 1.699 1.700 1.701 1.702 1.703 1.704 1.705 1.706 1.707 1.708 1.709 1.710 1.711 1.712 1.713 1.714 1.715 1.716 1.717 1.718 1.719 1.720 1.721 1.722 1.723 1.724 1.725 1.726 1.727 1.728 1.729 1.730 1.731 1.732 1.733 1.734 1.735 1.736 1.737 1.738 1.739 1.740 1.741 1.742 1.743 1.744 1.745 1.746 1.747 1.748 1.749 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; cert എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 1. 1.0 1.1 1.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: The Beatles (Biography)". AllMusic. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 "RIAA: Searchable Database". Recording Industry Association of America. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 23, 2011.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 "RIAJ: Gold Disc Certifications" (in Japanese). Recording Industry Association of Japan. Retrieved നവംബർ 8, 2015.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90 4.91 4.92 4.93 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; BVMI Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 5. 5.000 5.001 5.002 5.003 5.004 5.005 5.006 5.007 5.008 5.009 5.010 5.011 5.012 5.013 5.014 5.015 5.016 5.017 5.018 5.019 5.020 5.021 5.022 5.023 5.024 5.025 5.026 5.027 5.028 5.029 5.030 5.031 5.032 5.033 5.034 5.035 5.036 5.037 5.038 5.039 5.040 5.041 5.042 5.043 5.044 5.045 5.046 5.047 5.048 5.049 5.050 5.051 5.052 5.053 5.054 5.055 5.056 5.057 5.058 5.059 5.060 5.061 5.062 5.063 5.064 5.065 5.066 5.067 5.068 5.069 5.070 5.071 5.072 5.073 5.074 5.075 5.076 5.077 5.078 5.079 5.080 5.081 5.082 5.083 5.084 5.085 5.086 5.087 5.088 5.089 5.090 5.091 5.092 5.093 5.094 5.095 5.096 5.097 5.098 5.099 5.100 5.101 5.102 5.103 5.104 5.105 5.106 5.107 5.108 5.109 "Certified Awards Search". British Phonographic Industry. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 7, 2018.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 6.61 6.62 "InfoDisc: Les Certifications depuis 1973" [InfoDisc: Certifications from 1973]. Syndicat National de l'Édition Phonographique (in French). InfoDisc.fr. Retrieved മാർച്ച് 4, 2016.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82 7.83 "SNEP: Les Certifications". Syndicat National de l'Édition Phonographique (in French). SNEP. Archived from the original on ഓഗസ്റ്റ് 3, 2016. Retrieved ഫെബ്രുവരി 21, 2014.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 8. 8.000 8.001 8.002 8.003 8.004 8.005 8.006 8.007 8.008 8.009 8.010 8.011 8.012 8.013 8.014 8.015 8.016 8.017 8.018 8.019 8.020 8.021 8.022 8.023 8.024 8.025 8.026 8.027 8.028 8.029 8.030 8.031 8.032 8.033 8.034 8.035 8.036 8.037 8.038 8.039 8.040 8.041 8.042 8.043 8.044 8.045 8.046 8.047 8.048 8.049 8.050 8.051 8.052 8.053 8.054 8.055 8.056 8.057 8.058 8.059 8.060 8.061 8.062 8.063 8.064 8.065 8.066 8.067 8.068 8.069 8.070 8.071 8.072 8.073 8.074 8.075 8.076 8.077 8.078 8.079 8.080 8.081 8.082 8.083 8.084 8.085 8.086 8.087 8.088 8.089 8.090 8.091 8.092 8.093 8.094 8.095 8.096 8.097 8.098 8.099 8.100 8.101 8.102 8.103 8.104 8.105 8.106 8.107 8.108 8.109 8.110 8.111 8.112 "Music Canada: Gold & Platinum searchable database". Music Canada. Retrieved ജൂലൈ 1, 2014.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 9.57 9.58 9.59 9.60 9.61 9.62 9.63 9.64 9.65 9.66 9.67 9.68 9.69 9.70 9.71 9.72 9.73 9.74 9.75 9.76 9.77 9.78 9.79 9.80 9.81 9.82 9.83 9.84 9.85 9.86 9.87 9.88 9.89 9.90 9.91 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Australian Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 "Australia's Music Charts 1988–2010" (PDF). Australian Recording Industry Association. Moonlight Publishing. Retrieved ജനുവരി 12, 2016.
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 11.53 11.54 11.55 11.56 11.57 11.58 11.59 11.60 "PMB: Certificados" (in Portuguese). Pro-Música Brasil. Retrieved ഒക്ടോബർ 27, 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 12.60 12.61 12.62 12.63 12.64 12.65 12.66 12.67 12.68 12.69 "NVPI: Goud/Platina". NVPI. Archived from the original on ഓഗസ്റ്റ് 23, 2018. Retrieved ജൂലൈ 4, 2018.
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 13.60 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; FIMI Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 "PROMUSICAE Charts: Home > Weekly charts" (in Spanish). Productores de Música de España. Retrieved നവംബർ 8, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1991-1995. Iberautor Promociones Culturales. pp. 928–939. ISBN 978-84-8048-639-2. Retrieved ജൂലൈ 31, 2013.
 16. 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 16.60 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Swedish Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 17. 17.0 17.1 "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 01-2001)". Tracklisten. Hitlisten.nu. Retrieved ജൂൺ 13, 2018.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 "Certificeringer marts – maj 2010". IFPI Denmark. മേയ് 31, 2010. Archived from the original on ജൂൺ 13, 2018. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 29, 2016.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 19. 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 "IFPI Denmark: Søg Certificeringer". IFPI Denmark. Retrieved ഒക്ടോബർ 24, 2017.
 20. 20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30 20.31 20.32 20.33 20.34 20.35 20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42 20.43 20.44 20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 20.60 20.61 20.62 20.63 20.64 20.65 20.66 20.67 20.68 20.69 20.70 20.71 "Hitparade.ch: Edelmetall". Schweizer Hitparade. Hung Medien. Retrieved ജൂലൈ 22, 2017. Note that the certifications for DVDs need to be retrieved by selecting the years at"http://hitparade.ch/awards.asp"
 21. 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25 21.26 21.27 21.28 21.29 21.30 21.31 21.32 21.33 21.34 21.35 21.36 21.37 21.38 21.39 21.40 "CAPIF: Discos de Oro y Platino (albums)". CAPIF. Archived from the original on ജൂലൈ 6, 2011. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 27, 2017.
 22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 "CAPIF: Discos de Oro y Platino (albums and DVDs)". CAPIF. Archived from the original on മേയ് 31, 2011. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 27, 2017.
 23. 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 "Awards 1997–2003". Belgian Entertainment Association. Ultratop. Retrieved ഫെബ്രുവരി 4, 2011.
 24. 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 24.25 24.26 24.27 24.28 24.29 24.30 24.31 24.32 24.33 24.34 24.35 24.36 24.37 24.38 24.39 24.40 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45 24.46 24.47 24.48 24.49 24.50 24.51 24.52 24.53 24.54 24.55 24.56 24.57 24.58 "Ultratop: Goud En Platina". Ultratop. Retrieved മേയ് 31, 2018.
 25. 25.00 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 25.07 25.08 25.09 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.19 25.20 25.21 25.22 25.23 25.24 25.25 25.26 25.27 25.28 25.29 25.30 25.31 25.32 25.33 25.34 25.35 25.36 25.37 25.38 25.39 25.40 25.41 25.42 25.43 25.44 25.45 25.46 25.47 25.48 25.49 25.50 25.51 25.52 25.53 25.54 25.55 25.56 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Austrian Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 26. 26.00 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05 26.06 26.07 26.08 26.09 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 26.18 26.19 26.20 26.21 26.22 26.23 26.24 26.25 26.26 26.27 26.28 26.29 26.30 26.31 26.32 26.33 26.34 26.35 26.36 26.37 26.38 26.39 26.40 26.41 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Polish Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 27. 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 27.26 27.27 27.28 27.29 27.30 27.31 27.32 27.33 27.34 27.35 27.36 27.37 27.38 27.39 27.40 27.41 27.42 27.43 27.44 27.45 27.46 27.47 27.48 27.49 27.50 27.51 27.52 27.53 27.54 27.55 27.56 27.57 27.58 27.59 27.60 27.61 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; New Zealand's Certifications എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 28. 28.00 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 "Radioscope: Latest Gold / Platinum Albums". Radioscope. Archived from the original on ജൂലൈ 24, 2011. Retrieved മാർച്ച് 17, 2015.
 29. Conor, Gaffey (ഡിസംബർ 9, 2015). "The Beatles' Indian Retreat Is Open To The Public for $10". Newsweek. Retrieved ഡിസംബർ 1, 2017.
 30. Hotten, Russell (ഒക്ടോബർ 4, 2012). "The Beatles at 50: From Fab Four to fabulously wealthy". BBC News. Retrieved ജനുവരി 28, 2013.
 31. Wyman, Bill (ജനുവരി 4, 2013). "Did 'Thriller' Really Sell a Hundred Million Copies". The New Yorker. Retrieved ജൂൺ 20, 2016.
 32. 32.0 32.1 32.2 Huey, Steve. "Allmusic: Michael Jackson (Biography)". AllMusic. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 33. 33.00 33.01 33.02 33.03 33.04 33.05 33.06 33.07 33.08 33.09 33.10 33.11 33.12 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.18 33.19 33.20 33.21 33.22 33.23 33.24 33.25 33.26 33.27 33.28 33.29 "RIAJ: Digital Certifications" (in Japanese). Recording Industry Association of Japan. Retrieved നവംബർ 8, 2015.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 34. 34.00 34.01 34.02 34.03 34.04 34.05 34.06 34.07 34.08 34.09 34.10 34.11 34.12 34.13 34.14 34.15 34.16 34.17 34.18 34.19 34.20 34.21 34.22 34.23 34.24 34.25 34.26 34.27 34.28 34.29 34.30 34.31 34.32 34.33 34.34 34.35 34.36 34.37 34.38 "InfoDisc Les Certifications depuis 1973 (singles)". InfoDisc. Retrieved മാർച്ച് 4, 2016.
 35. "ARIA Report 6th July 2009 (Issue 1010)" (PDF). Australian Recording Industry Association. Retrieved ഏപ്രിൽ 4, 2013.
 36. "ARIA Report 13th July 2009 (Issue 1011)" (PDF). Australian Recording Industry Association. Retrieved ഏപ്രിൽ 4, 2013.
 37. "ARIA: ARIA Catalogue Albums Chart (19/01/2015)". Australian Recording Industry Association. Archived from the original on ഫെബ്രുവരി 2, 2015. Retrieved ജനുവരി 17, 2015.
 38. 38.00 38.01 38.02 38.03 38.04 38.05 38.06 38.07 38.08 38.09 38.10 38.11 38.12 38.13 38.14 38.15 38.16 38.17 38.18 38.19 38.20 38.21 38.22 38.23 38.24 38.25 38.26 38.27 38.28 38.29 38.30 38.31 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1979-1990. Iberautor Promociones Culturales. pp. 913–929. ISBN 978-84-8048-639-2. Retrieved ജൂലൈ 31, 2013.
 39. 39.00 39.01 39.02 39.03 39.04 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 39.10 39.11 39.12 39.13 39.14 39.15 39.16 39.17 39.18 39.19 39.20 39.21 39.22 39.23 39.24 39.25 39.26 39.27 39.28 39.29 39.30 39.31 39.32 39.33 39.34 39.35 39.36 39.37 39.38 39.39 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 1996-1999. Iberautor Promociones Culturales. pp. 940–952. ISBN 978-84-8048-639-2. Retrieved ജൂലൈ 31, 2013.
 40. 40.00 40.01 40.02 40.03 40.04 40.05 40.06 40.07 40.08 40.09 40.10 40.11 40.12 40.13 40.14 40.15 40.16 40.17 40.18 40.19 40.20 40.21 40.22 40.23 40.24 40.25 40.26 40.27 40.28 40.29 40.30 40.31 40.32 40.33 40.34 40.35 40.36 40.37 40.38 Salaverri, Fernando (2005). Sólo éxitos: año a año : 2000-2002. Iberautor Promociones Culturales. pp. 952–966. ISBN 978-84-8048-639-2. Retrieved ജൂലൈ 31, 2013.
 41. 41.00 41.01 41.02 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 41.09 41.10 41.11 41.12 41.13 41.14 41.15 41.16 41.17 41.18 41.19 41.20 41.21 41.22 41.23 41.24 41.25 41.26 41.27 41.28 41.29 41.30 41.31 41.32 41.33 "Sverige Toplistan: Sök". Sverige Toplistan (in Swedish). Retrieved നവംബർ 18, 2013.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)Note: To retrieve the certifications, type in artist's name in the box of "Sök", and then click on "Visa" of the desired album/single/video
 42. 42.00 42.01 42.02 42.03 42.04 42.05 42.06 42.07 42.08 42.09 42.10 42.11 42.12 42.13 42.14 42.15 42.16 42.17 42.18 42.19 42.20 42.21 42.22 "Hitlisten.nu". Tracklisten. Hitlisten.nu. Retrieved മേയ് 12, 2018.
 43. 43.00 43.01 43.02 43.03 43.04 43.05 43.06 43.07 43.08 43.09 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 43.16 43.17 43.18 43.19 43.20 43.21 43.22 "Guld og platin i august". IFPI Denmark. മേയ് 9, 2004. Archived from the original on ജൂലൈ 14, 2018. Retrieved മേയ് 12, 2018.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 44. 44.00 44.01 44.02 44.03 44.04 44.05 44.06 44.07 44.08 44.09 44.10 44.11 44.12 44.13 44.14 44.15 44.16 44.17 44.18 44.19 44.20 44.21 44.22 44.23 44.24 44.25 44.26 44.27 44.28 44.29 44.30 44.31 44.32 44.33 44.34 44.35 44.36 44.37 44.38 44.39 44.40 44.41 44.42 44.43 "Amprofon Certificaciones" (in Spanish). AMPROFON. Archived from the original on സെപ്റ്റംബർ 14, 2018. Retrieved മാർച്ച് 20, 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 45. 45.00 45.01 45.02 45.03 45.04 45.05 45.06 45.07 45.08 45.09 45.10 45.11 45.12 45.13 45.14 45.15 45.16 45.17 45.18 45.19 45.20 45.21 45.22 45.23 45.24 45.25 45.26 45.27 45.28 45.29 45.30 "Tilastot: Kulta- ja platinalevyt". Musiikkituottajat – IFPI Finland. Retrieved ജൂൺ 22, 2017.
 46. "Michael Jackson's 'Thriller' First Ever 30X Multi-Platinum RIAA Certification". RIAA. ഡിസംബർ 16, 2015. Retrieved ജനുവരി 10, 2022.
 47. "New Michael Jackson Song, 'Love Never Felt So Good,' Features Justin Timberlake". The Huffington Post. മേയ് 1, 2014. Retrieved ജനുവരി 10, 2022.
 48. "Michael Jackson: 100 facts about the king of pop". The Daily Telegraph. ജൂൺ 29, 2009. Retrieved ജനുവരി 30, 2013.
 49. Agencies, China Daily (ജൂൺ 27, 2009). "50 facts about Michael Jackson that made him a legend". China Daily. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 11, 2015.
 50. 50.0 50.1 50.2 Unterberger, Richie. "Allmusic: Elvis Presley (Biography)". AllMusic. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 51. "1997 ARIA Album Chart". ARIA. Retrieved ഫെബ്രുവരി 24, 2018.
 52. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 15-2001)". Tracklisten. Hitlisten.nu. Retrieved ജൂൺ 6, 2014.
 53. 53.0 53.1 53.2 "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 02-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. Retrieved ജൂൺ 13, 2018.
 54. "Hitlisten.nu: Album Top-40 (Uge 42-2003)". Tracklisten. Hitlisten.nu. Retrieved ജൂൺ 6, 2014.
 55. Alexander, Michael (ഓഗസ്റ്റ് 16, 2017). "40 years on, the wonder of Elvis Presley". The Courier of Dundee. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 16, 2018.
 56. O'Neill, Emma (മാർച്ച് 3, 2016). "In pictures: When Elvis Presley landed at Prestwick airport". The Scotsman. Archived from the original on മാർച്ച് 31, 2019. Retrieved ജനുവരി 22, 2018.
 57. Salo, Jackie (ഓഗസ്റ്റ് 15, 2015). "Elvis Presley Quotes: 10 Things He Said To Remember The Icon On Anniversary Of His Death". International Business Times. Retrieved ഒക്ടോബർ 20, 2015.
 58. 58.0 58.1 58.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Madonna (Biography)". AllMusic. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 59. "ARIA Catalogue Albums Chart". Australian Recording Industry Association. Archived from the original on ഒക്ടോബർ 6, 2012. Retrieved ഒക്ടോബർ 6, 2012.
 60. "Australia's Music Charts 1988-210 (Madonna)" (PDF). Moonlight Publishing. Retrieved ഡിസംബർ 25, 2015.
 61. 61.00 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.06 61.07 61.08 61.09 61.10 "Guld og platin november/december/januar". IFPI Denmark. ഫെബ്രുവരി 19, 2007. Archived from the original on ജൂലൈ 14, 2018. Retrieved മേയ് 12, 2018.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 62. "Guld og platin i marts". IFPI Denmark. ഏപ്രിൽ 13, 2006. Archived from the original on ജൂൺ 21, 2018. Retrieved ജൂൺ 6, 2014.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 63. "Guld & platin januar 2010". IFPI Denmark. Archived from the original on ജൂൺ 21, 2018. Retrieved ഏപ്രിൽ 6, 2016.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 64. Guibourg, Clara (ഓഗസ്റ്റ് 15, 2018). "Madonna at 60: The Queen of Pop in seven charts". BBC News. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 15, 2018.
 65. Marshall, Candice (ജൂലൈ 28, 2015). "Madonna announces first tour to Australia in over two decades, first ever concert in New Zealand". ABC News of Australia. Retrieved ജൂലൈ 8, 2016.
 66. "Madonna: healthy pop star admits to 'weakness' for sticky toffee pudding". The Daily Telegraph. സെപ്റ്റംബർ 9, 2011. Retrieved ഏപ്രിൽ 22, 2013.
 67. 67.0 67.1 67.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Elton John (Biography)". AllMusic. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 68. 68.0 68.1 "1990 ARIA Album Chart". ARIA. Retrieved ഫെബ്രുവരി 24, 2018.
 69. 69.0 69.1 69.2 69.3 "Forårets guld- og platincertificeringer". IFPI Denmark. ജൂൺ 13, 2007. Archived from the original on മാർച്ച് 20, 2012. Retrieved നവംബർ 29, 2018.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 70. Henderson, Barney; Boyle, Danny (ഏപ്രിൽ 25, 2017). "Elton John 'overwhelmed' by fans' kindness after contracting 'potentially deadly' infection". The Daily Telegraph. Retrieved ജനുവരി 3, 2018.
 71. Savage, Mark (ജനുവരി 24, 2018). "Elton John to make statement on future". BBC News. Retrieved ജനുവരി 24, 2018.
 72. Savage, Mark (സെപ്റ്റംബർ 2, 2013). "Sir Elton John wins first Brits Icon award". BBC News. Retrieved ഫെബ്രുവരി 16, 2013.
 73. Archuleta, Jon (ഒക്ടോബർ 22, 2015). "Elton John adds more Las Vegas shows in 2016". KVVU-TV. Archived from the original on ജനുവരി 23, 2018. Retrieved ഫെബ്രുവരി 16, 2016.
 74. 74.0 74.1 74.2 Erlewine, Stephen. "Allmusic: Led Zeppelin (Biography)". AllMusic. Retrieved ഓഗസ്റ്റ് 24, 2013.
 75. 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 "Certifications Albums – Année 2013" (PDF). Syndicat National de l'Édition Phonographique. Retrieved മാർച്ച് 3, 2014.
 76. "ARIA: ARIA Albums Chart (10/11/2014)". Australian Recording Industry Association. Archived from the original on നവംബർ 8, 2014. Retrieved നവംബർ 7, 2014.
 77. "The ARIA Report: ARIA Top 100 Albums – Week Commencing 10th August 2015" (PDF). Australian Recording Industry Association. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 20, 2015.
 78. Morse, Steve (ഒക്ടോബർ 12, 2012). "'Celebration Day' for Led Zeppelin fans". Boston Globe. Retrieved ജനുവരി 30, 2013.